Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu

 • 28 de desembre de 2012

  Convocatòria LEADER 2012

  Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya (2007-2013) Els ajuts Leader formen part del conjunt de mesures pel desenvolupament rural de Catalunya dintre del PDR (pla de desenvolupament rural) 2007-2013

  Els ajuts Leader formen part del conjunt de mesures pel desenvolupament rural de Catalunya dintre del PDR (pla de desenvolupament rural) 2007-2013.
  Es tracta d'ajuts en què mitjançant els grups d'acció local (GAL) s'articulen mesures de forma propera a la realitat territorial.
  En aquest cas, els ajuts a la diversificació inclouen:

  Mesura 12301: Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris . Creació, millora i/o ampliació de microempreses o petites i mitjanes empreses (en endavant, pime) agroalimentàries o agrobotigues.
  Mesura 312: Creació i desenvolupament de microempreses. Creació, millora i/o ampliació de microempreses, per diversificar i potenciar el teixit econòmic en els territoris rurals.
  Mesura 313: Foment d'activitats turístiques. Creació, millora i/o ampliació d'establiments turístics de capacitat reduïda o d'empreses d'activitats d'oci .
  Mesura 323: Conservació i millora del patrimoni rural. Projectes d'inversió superiors a 300.000 € , que generin activitat econòmica i seveixin per a l'embelliment de nuclis antics, recuperació de la arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d'actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l'àmbit territorial Leader. 

  Cliqueu aquí per tota la informació