Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu

  • 19 de febrer de 2013

    Convocatòria Life+ 2013

    La Unió Europea ha publicat la convocatòria 2013 del programa Life+. El pressupost total del programa és de 278 M€, dels quals se n'assignen 27,3 a l'estat espanyol. La data límit de sol·licitud és el 25 de juliol a les 16h hora local.

    Aquesta convocatòria no presenta prioritats específiques per a l'estat espanyol.

    Cliqueu aquí per tota la informació.