Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu

  • 02 d'abril de 2013

    Publicació de la convocatòria 2013 d'ajuts a les Agrupacions d'Empreses Innovadores

    El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha publicat la convocatòria 2013 d'ajuts a les Agrupacions d'Empreses Innovadores. Com és habitual en les últimes anualitats els beneficiaris del programa es limiten a les Agrupacions ja creades i enregistrades al regsitre creat 'ad hoc'.

    Es financen les estructures de gestió i coordinació així com els projectes d'innovació que es duguin a terme, siguin de tipus individual o en cooperació amb altres AEIs.

    Cliqueu aquest enllaç per obtenir tota la informació.