Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu

 • 04 de novembre de 2013

  Publicació ajuts d'ACC1Ó per a projectes d'Inversió Empresarial d'Alt Impacte

  Fins el 19 de desembre es poden sol·licitar ajuts per a projectes d'inversió empresarial d'alt impacte.

  Els requisits per ser considerats projectes d'alt impacte són:

  1) Pels projectes d’inversió empresarial en actius fixos, 1 milió d’euros de despesa mínima acceptada, en actius fixes materials i immaterials.

  2) Pels projectes de creació d’ocupació, en funció de la tipologia del projecte la creació mínima de:
  - 50 nous llocs de treball en projectes de Centres de Serveis.
  - 15 nous llocs de treball en projectes de Centres de Decisió d’àmbit supraregional.
  - 15 nous llocs de treball en projectes Industrials.
  - 25 nous llocs de treball en projectes de Centres Logístics.
  - 8 nous llocs de treball en projectes de Centres de R+D+i.

  Cliqueu aquí per obtenir tota la informació.