Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu

  • 07 de gener de 2014

    Primera Convocatòria 2014 TIC de MINETUR: AEESD

    El passat 21 de desembre de 2013 es va publicar la primera convocatòria TIC de MINETUR pel present 2014, l'AEESD.


    Les iniciatives que la present convocatòria d'ajudes posa en marxa s'emmarquen en l'Agenda Digital per a Espanya aprovada per Acord de Consell de Ministres de 15 de febrer de 2013, i en l'Acció Estratègica en Economia i Societat Digital del Pla Estatal d'Investigació Científica i tècnica i d'Innovació 2013-2016.


    Cliqueu aquí per tota la informació.