Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu

  • 18 de juny de 2014

    Convocatòria de la DG Employment de la Comissió Europea

    La convocatòria Support for Social Dialogue VP/2014/001 de la DG Employment financia projectes que inclouen una àmplia sèrie de mesures de suport per a la preparació i implementació del diàleg social.

    Entre els possibles beneficiaris s'hi poden comptar els agents socials (sindicats i associacions empresarials) però també centres de recerca, universitats, autoritats públiques i altres ens.

    Cliqueu aqui per a tota la informació.