Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu

  • Concedit el 16 d'octubre de 2009

    Concessió EUROREGIÓ. Xarxa Vitivinícola Euroregió pirineus Mediterrània.

    La Xarxa Vitivinícola Euroregió Pirineus Mediterrània es dedicarà exclusivament a temes de viticultura i d’enologia, des de la preparació del sòl per una plantació fins al marketing passant per tots els processos d’elaboració del vi. Els resultats obtinguts tenen un impacte directe al sector donat que cada un dels socis fa de la transferència tecnològica un dels seus objectius principals. Aquesta xarxa facilitarà les polítiques transfrontereres i de proximitat en el món vitivinícola, donat que moltes preocupacions són similars a banda i banda dels Pirineus.