Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu

 • ctns
  13 de novembre de 2009

  Concessió de l’ajut d’Agrupacions d’Empreses Innovadores al Centre Tecnològic de Nutrició i Salut

  L’ Agrupació d’Empreses Innovadores AEI Nutrició i Salut rebrà del Ministeri d’Indústria Turisme i Comerç (MITyC) el segell de qualitat del Ministeri en forma de subvenció per tal que pugui redactar el seu Pla Estratègic de Sector (fase 1 de l’ajut). Aquesta AEI serà promoguda pel Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS).

  Els principals motius que justifiquen la creació de l'agrupació empresarial innovadora AEI Nutrició i Salut són:

  • la intenció de potenciar la cooperació empresarial i amb els centres d’R+D+i i centres tecnològics
  • la necessitat de respondre als reptes de l'entorn i del territori
  • i, l'objectiu de formalitzar noves sinèrgies amb el context formatiu, científic i innovador de la universitat i altres entitats.

  Un cop havent accedit a fase 1, durant els propers 3 anys (fases 2 a 4) podran acollir-se a nous ajuts específics per aquestes Agrupacions d’Empreses per tal que puguin crear l’estructura de gestió de l’agrupació i perquè puguin dur a terme les actuacions necessàries i projectes específics.

  Les altres dues propostes presentades al Ministeri impulsades per l’Oficina Tarragona Regió del Coneixement: AEI-VITEC, de viticultura i enologia amb les DOC Priorat i DO Montsant, i AEI-Turisme i Oci de la Costa Daurada, no rebran finançament per part del MITyC en la present convocatòria, però resten convidades a presentar-se de nou a la convocatòria de 2010, que es preveu ser la darrera i on s’hi afegirà la nova proposta del clúster Químic de la Demarcació.