Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu

 • 10 de maig de 2016

  MINETUR ha aprovat el pressupost ENISA 2016

  Us informem que divendres passat el Consell de Ministres va aprovar el conveni entre el Ministeri d'Indústria i ENISA per desenvolupar, en el 2016, tres línies de finançament per un total de 98,5 M €, a favor de pimes, joves emprenedors i PIMES de base tecnològica.
   
  Les tres línies de finançament són sense garanties i el tipus d'interès es fixarà en funció dels resultats de l'empresa, amb un mínim i un màxim:
   
  • Línia Pime (57,4 M €)
  Es concediran entre 25.000 € i 1,5 M €, sense garanties, a projectes promoguts per pimes a fi de millorar la seva competitivitat i contribuir a la generació d'ocupació. El període d'amortització dels préstecs tindrà un venciment màxim de 9 anys, amb un màxim de 7 anys de carència.
   
  • Línia Joves Emprenedors (20,4 M €)
  Es concediran entre 25.000 € i 75.000 €, sense garanties. Té com a finalitat afavorir la posada en marxa de projectes empresarials impulsats per joves de fins a 40 anys. Aquesta línia tindrà un venciment màxim de 7 anys, amb un màxim de 5 anys de carència.
   
  • Línia d'Empreses de Base Tecnològica (20,4 M €)
  Es concediran entre 25.000 € i 1,5 M €, sense garanties, a projectes el resultat sigui un avanç tecnològic en l'obtenció de nous productes, processos o serveis. Aquesta línia tindrà un venciment màxim de 7 anys, amb un màxim de 5 anys de carència