Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu

  • 04 d'octubre de 2017

    Torres Quevedo, Doctorats Industrials i Personal Tècnic de Suport 2017 - MINECO

    El Ministeri d'Economia i Competitivitat va publicar el passat 22 de setembre l'anunci de la propera convocatòria de Torres Quevedo (incorporació de doctors a les empreses), de Doctorats Industrials (incorporació d'estudiants de doctorat a les empreses) i Personal Tècnic de Suport (incorporació de graduats o tècnics amb formació FP grau superior a entitats de recerca sense fi de lucre.

    Podeu veure la nota de premsa i la dotació pressupostària per subprograma clicant aquí.