Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu

 • 16 d'octubre de 2017

  ACCIÓ publica la línia d'ajuts de reforç a la competitivitat empresarial per a entitats de suport a l'empresa

  Són beneficiaris potencials les entitats de suport a l’empresa (públiques o privades) amb establiment operatiu a Catalunya que demostrin haver realitzat projectes de reforç de la competitivitat, així com les empreses i agents d'entorn que formin part d'aquestes entitats.

  Els projectes han de presentar actuacions com ara:

  • Projectes de cooperació pel desenvolupament de productes, processos i/o serveis innovadors coherents amb els reptes estratègics del àmbit d'actuació de l'entitat sol·licitant.
  • La creació i gestió d'entorns d'aprovisionament, venda, comercialització i/o màrqueting conjunt.
  • Projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de tendències, de gestió, d'estratègia, financer, operacional dels negocis del clúster.
  • Treballs orientats a incrementar el coneixement de l'entorn o reptes competitius del àmbit d'actuació del beneficiari.
  • Projectes interclústers destinats al desenvolupament de noves oportunitats en diversos àmbits de negoci o tecnològics, sorgits d'activitats realitzades entre dues o més entitats de suport a l'empresa.
    

  Cliqueu aquí per a tota la informació.