Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu

  • 24 d'octubre de 2017

    Publicació de l'ajut Torres Quevedo 2017 per part de MINECO

    S'ha publicat la convocatòria Torres Quevedo 2017 que ofereix ajuts per a la contractació de doctors a les empreses i altres entitats d'innovació (també associacions empresarials). Són ajuts que financen els costos de contractació d'aquests doctors que hauran de portar a terme projectes de R+D+I, de tres anys, en el si de les entitats beneficiàries.

    Cliqueu aquí per a tenir tota la informació.