Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu

  • 07 de novembre de 2018

    Ajuts FEDER - Execució d’Actuacions de Vies Ciclistes

    La Generalitat, a través del Dep. de Territori i Sostenibilitat ha puplicat una convocatòria d'ajuts amb fons FEDER per a l'execució d'actuacions en vies ciclistes.

    Els beneficiaris han de ser les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments catalans de poblacions de més de 20.000 habitants

    Cliqueu aquí per a tota la informació.