Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu

 • LES
  02 de març de 2011

  El Congrés aprova la Llei d'economia sostenible després d'un llarg tràmit parlamentari

  La Llei d'Economia Sostenible (LES) presenta algunes novetats interessants en la fiscalitat de les activitats d'R+D+i:

  • S’incrementa del 8% al 12% els percentatges de deducció fiscal dels projectes d'innovació tecnològica, la qual cosa resulta un augment del 50% en l'estalvi associat a aquests projectes.
  • Es mantenen els percentatges de deducció fiscal per R+D entre el 25% i el 42%, en funció de les mitjanes de deducció dels dos anys anteriors.
  • S’ incrementa del límit màxim d'aplicació de les deduccions, que passa del 50% de la quota íntegra minorada al 60%, sempre que la inversió en R+D de l'exercici sigui significativa (imports superiors al 10% de la quota íntegra).

  A banda:

  • Les deduccions per inversions mediambientals passen del 2% i 0% dels exercicis fiscals 2010 i 2011, respectivament, al 8%.
  • Desapareixen les deduccions per energies renovables i les inversions mediambientals per adquisició de vehicles industrials; no obstant, sí que es contemplen les deduccions per activitats destinades a reduir la contaminació acústica.

  Degut al retard en l'aprovació de la llei, la seva aplicació prevista serà a partir del proper exercici fiscal, o sigui, a 2012.