Arxiu - Tarragona Regió del Coneixement http://www.regioconeixement.cat Publicació d'ajuts per a Destinacions Turístiques Intel·ligents http://www.regioconeixement.cat/arxiu/261/publicacio-dajuts-per-a-destinacions-turistiques-intel%c2%b7ligent MINETUR ha publicat aquesta convocatòria per a la creació i millora de Destinacions Turístiques Intel·ligents, amb fons FEDER, per a entitats locals territorials segons l'article 3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril.

Cliqueu aquí per a tota la informació.

]]>
catego 2 /media/upload/gif/logo_-_ministeri_dindustria_energia_i_turisme_editora_10_261_1.png 2017-11-30 00:00:00
Publicació de la convocatòria Retos-Colaboración 2017 de MINECO http://www.regioconeixement.cat/arxiu/260/publicacio-de-la-convocatoria-retos-colaboracion-2017-de-mineco Es tracta d'una bona oportunitat per a finançar projectes R+D+I de 2 a 4 anys de durada. El pressupost mínim del projecte ha de ser mínim de 500.000 euros i hi ha de participar com a mínim una empresa i una entitat de recerca.

Cliqueu aquí per a tota la informació.  

]]>
catego 2 /media/upload/gif/logo_ministeri_economia_i_competitivitat_editora_10_260_1.png 2017-11-15 00:00:00
Publicació dels nous Programes de Treball de l'H2020 per al trienni 20118 - 2020 http://www.regioconeixement.cat/arxiu/259/publicacio-dels-nous-programes-de-treball-de-lh2020-per-al-trienni-20118-2020 Els programes han estat publicats al Portal del Participant, però també els podeu trobar en el nostre web clicant aquí.

]]>
catego 2 /media/upload/gif/logo_h2020_editora_10_259_1.gif 2017-10-31 00:00:00
Publicació de l'ajut Torres Quevedo 2017 per part de MINECO http://www.regioconeixement.cat/arxiu/258/publicacio-de-lajut-torres-quevedo-2017-per-part-de-mineco S'ha publicat la convocatòria Torres Quevedo 2017 que ofereix ajuts per a la contractació de doctors a les empreses i altres entitats d'innovació (també associacions empresarials). Són ajuts que financen els costos de contractació d'aquests doctors que hauran de portar a terme projectes de R+D+I, de tres anys, en el si de les entitats beneficiàries.

Cliqueu aquí per a tenir tota la informació. 

]]>
catego 2 /media/upload/gif/logo_ministeri_economia_i_competitivitat_editora_10_258_1.png 2017-10-24 00:00:00
ACCIÓ publica la línia d'ajuts de reforç a la competitivitat empresarial per a entitats de suport a l'empresa http://www.regioconeixement.cat/arxiu/257/accio-publica-la-linia-dajuts-de-reforc-a-la-competitivitat-empresarial-per-a-entitats-de-suport-a-lempresa Són beneficiaris potencials les entitats de suport a l’empresa (públiques o privades) amb establiment operatiu a Catalunya que demostrin haver realitzat projectes de reforç de la competitivitat, així com les empreses i agents d'entorn que formin part d'aquestes entitats.

Els projectes han de presentar actuacions com ara:

  • Projectes de cooperació pel desenvolupament de productes, processos i/o serveis innovadors coherents amb els reptes estratègics del àmbit d'actuació de l'entitat sol·licitant.
  • La creació i gestió d'entorns d'aprovisionament, venda, comercialització i/o màrqueting conjunt.
  • Projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de tendències, de gestió, d'estratègia, financer, operacional dels negocis del clúster.
  • Treballs orientats a incrementar el coneixement de l'entorn o reptes competitius del àmbit d'actuació del beneficiari.
  • Projectes interclústers destinats al desenvolupament de noves oportunitats en diversos àmbits de negoci o tecnològics, sorgits d'activitats realitzades entre dues o més entitats de suport a l'empresa.
     

Cliqueu aquí per a tota la informació.

]]>
catego 2 /media/upload/gif/accio_gencat_editora_10_257_1.JPG 2017-10-16 00:00:00
Publicació del NEOTEC 2017 de CDTI http://www.regioconeixement.cat/arxiu/254/publicacio-del-neotec-2017-de-cdti S'ha publicat el programa Neotec 2017 que finança la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixen l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els quals l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Els beneficiaris són exclusivament empreses de nova creació, de menys de 3 anys a partir de la data límit de sol·licitud.

Cliqueu aquí per a tota la informació.

]]>
catego 2 /media/upload/gif/cdti_ministeri_editora_10_254_1.JPG 2017-07-17 00:00:00
RECORDATORI: Període de sol·licitud de projectes LIFE+ http://www.regioconeixement.cat/arxiu/253/recordatori-periode-de-sol%c2%b7licitud-de-projectes-life Fins el 7 de setembre (12 i 14 per al sub-programa Medi Ambient) es poden presentar projectes LIFE+, de la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea.

En la fitxa que troberau en aquest enllaç hi trobareu el detall del 'Traditional Projects' dels sub-programes de Medi Ambient i de Canvi Climàtic.

]]>
catego 2 /media/upload/gif/life_editora_10_253_1.JPG 2017-07-14 00:00:00
Publicació convocatòria: 'Projectes innovadors i experimentals 2017 – SOC, GenCat' http://www.regioconeixement.cat/arxiu/251/publicacio-convocatoria-projectes-innovadors-i-experimentals-2017-soc-gencat La Generalitat de Catalunya, mitjançant el SOC, ha publicat la convocatòria 'Projectes innovadors i experimentals, 2017'

L’objecte d’aquest Programa és donar suport a la implementació de projectes integrats que permetin l’execució de les estratègies ocupacionals i desenvolupament socioeconòmic que han estat planificades des dels territoris i que incideixin en el suport al teixit productiu i en l’ocupació de les persones més desafavorides.

Cliqueu aquí per a tota la informació.

]]>
catego 2 /media/upload/gif/logo_nou_soc_i_dep__treball_generalitat_editora_10_251_1.jpg 2017-06-13 00:00:00
Publicació de la convocatòria: "Desenvolupament de plans de foment territorial del turisme 2017" http://www.regioconeixement.cat/arxiu/249/publicacio-de-la-convocatoria-desenvolupament-de-plans-de-foment-territorial-del-turisme-2017 La Generalitat de Catalunya finança a través d'aquesta línia projectes d'inversió en l'àmbit del turisme per als ens locals, ajuntaments i ens vinculats o depenents.

Cliqueu aquí per a tota la informació. 

]]>
catego 2 /media/upload/gif/logo_gencat_editora_10_249_1.JPG 2017-06-08 00:00:00
Èxit de l'Instrument PIME de l'H2020 http://www.regioconeixement.cat/arxiu/246/exit-de-linstrument-pime-de-lh2020 L'Instrument PIME de l'H2020 ha estat un dels programes amb més acceptació. Us deixem la fitxa tècnica per a la vostra consulta. 

Cliqueu aqui per descargar-la. 

]]>
catego 2 /media/upload/gif/logo_ce-en-rvb-lr_editora_10_246_1.jpg 2017-05-10 00:00:00