Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu - Premsa

Mostrant de 1 a 5 de 5 entrades disponibles

 • MICINN
  03 de març de 2011

  Cristina Garmendia anuncia noves mesures de suport a les PIMEs

  El Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN) va presentar ahir 10 mesures de suport a la innovació, en el marc de l'Acord Social i Econòmic signat recentment per Govern, patronal i sindicats . Les mesures atenen a l'actual conjuntura de recuperació econòmica i serviran per facilitar el creixement i la generació d'ocupació a les empreses innovadores.

  Aquestes mesures es posaran en marxa amb caràcter immediat, a través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI).

  D'entre elles destaquem que:

  • CDTI augmentarà aquest 2011 en un 15% els fons dedicats al finançament de projectes d'innovació empresarial.
  • Es llança un nou programa, denominat INNPRONTA, dotat amb 120M€, i orientat a finançar grans consorcis de recerca (projectes superiors a 15M€ en 4 anys). Les PiMEs podran obtenir una subvenció bruta equivalent superior al 47%.
  • Es crea un nou instrument, FEDER-Interconnect, orientat específicament al finançament de projectes de recerca en empreses ubicades en regions de convergència (Andalusia, Extremadura i Galícia), i que comptarà amb cofinançament Europea.
  • Millors condicions pels projectes CDTI: ajut fins al 85% del pressupost (enfront del 75% actual), augment fins al 30% del límit de les despeses indirectes finançables (actual 25%),  compromís de resposta de 3 mesos per a l'avaluació i resolució dels projectes, increment fins al 30% de la bestreta de l'ajut (25% actual) i sense garanties.
  • Durant 2011 l'exempció d'avals i garanties financeres a aquest col.lectiu en els mateixos termes en què va ser aprovada amb motiu del pla anticrisi posat en marxa pel MICINN el 2009.

  A tot això cal afegir que la recent aprovada Llei d'Economia Sostenible augmenta de cara a 2012 els incentius fiscals en matèria d'innovació, passant del 8% actual al 12%.

  Per més informació, cliqueu aquí.

 • LES
  02 de març de 2011

  El Congrés aprova la Llei d'economia sostenible després d'un llarg tràmit parlamentari

  La Llei d'Economia Sostenible (LES) presenta algunes novetats interessants en la fiscalitat de les activitats d'R+D+i:

  • S’incrementa del 8% al 12% els percentatges de deducció fiscal dels projectes d'innovació tecnològica, la qual cosa resulta un augment del 50% en l'estalvi associat a aquests projectes.
  • Es mantenen els percentatges de deducció fiscal per R+D entre el 25% i el 42%, en funció de les mitjanes de deducció dels dos anys anteriors.
  • S’ incrementa del límit màxim d'aplicació de les deduccions, que passa del 50% de la quota íntegra minorada al 60%, sempre que la inversió en R+D de l'exercici sigui significativa (imports superiors al 10% de la quota íntegra).

  A banda:

  • Les deduccions per inversions mediambientals passen del 2% i 0% dels exercicis fiscals 2010 i 2011, respectivament, al 8%.
  • Desapareixen les deduccions per energies renovables i les inversions mediambientals per adquisició de vehicles industrials; no obstant, sí que es contemplen les deduccions per activitats destinades a reduir la contaminació acústica.

  Degut al retard en l'aprovació de la llei, la seva aplicació prevista serà a partir del proper exercici fiscal, o sigui, a 2012.
   

 • Especial DT
  29 de maig de 2009

  Especial Diari de Tarragona sobre Parcs Tecnològics i Regió del Coneixement

  Diari de Tarragona treu un suplement especial dels Parcs Científics i Tecnològics de la Demarcació de Tarragona i de l'Oficina Tarragona Regió del Coneixement.

 • Visita Diputació de Burgos
  23 de setembre de 2009

  Visita de la Diputació de Burgos

  Representants de la Diputació de Burgos han viatjat fins a Tarragona per conèixer l'Oficina Regió del Coneixement, un projecte impulsat per la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili.

 • Oficina Tarragona Regió del Coneixement
  18 de setembre de 2008

  Creació de l'Oficina Tarragona Regió del Coneixement

  La Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili han signat un acord estratègic per crear l’oficina Tarragona Regió del Coneixement, amb la missió de promoure la innovació i la competitivitat de les empreses de la demarcació de Tarragona facilitant-los l’enllaç amb els elements del sistema ciència-tecnologia-empresa, vehiculats a través dels diferents Parcs Científics i Tecnològics, i l’accés a les diferents vies de finançament a la R+D+i empresarial existent a nivell regional, estatal i europeu.