Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu - Projectes concedits

Mostrant de 1 a 3 de 3 entrades disponibles

 • ctns
  13 de novembre de 2009

  Concessió de l’ajut d’Agrupacions d’Empreses Innovadores al Centre Tecnològic de Nutrició i Salut

  L’ Agrupació d’Empreses Innovadores AEI Nutrició i Salut rebrà del Ministeri d’Indústria Turisme i Comerç (MITyC) el segell de qualitat del Ministeri en forma de subvenció per tal que pugui redactar el seu Pla Estratègic de Sector (fase 1 de l’ajut). Aquesta AEI serà promoguda pel Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS).

  Els principals motius que justifiquen la creació de l'agrupació empresarial innovadora AEI Nutrició i Salut són:

  • la intenció de potenciar la cooperació empresarial i amb els centres d’R+D+i i centres tecnològics
  • la necessitat de respondre als reptes de l'entorn i del territori
  • i, l'objectiu de formalitzar noves sinèrgies amb el context formatiu, científic i innovador de la universitat i altres entitats.

  Un cop havent accedit a fase 1, durant els propers 3 anys (fases 2 a 4) podran acollir-se a nous ajuts específics per aquestes Agrupacions d’Empreses per tal que puguin crear l’estructura de gestió de l’agrupació i perquè puguin dur a terme les actuacions necessàries i projectes específics.

  Les altres dues propostes presentades al Ministeri impulsades per l’Oficina Tarragona Regió del Coneixement: AEI-VITEC, de viticultura i enologia amb les DOC Priorat i DO Montsant, i AEI-Turisme i Oci de la Costa Daurada, no rebran finançament per part del MITyC en la present convocatòria, però resten convidades a presentar-se de nou a la convocatòria de 2010, que es preveu ser la darrera i on s’hi afegirà la nova proposta del clúster Químic de la Demarcació.

 • Concedit el 16 d'octubre de 2009

  Concessió EUROREGIÓ. Xarxa Vitivinícola Euroregió pirineus Mediterrània.

  La Xarxa Vitivinícola Euroregió Pirineus Mediterrània es dedicarà exclusivament a temes de viticultura i d’enologia, des de la preparació del sòl per una plantació fins al marketing passant per tots els processos d’elaboració del vi. Els resultats obtinguts tenen un impacte directe al sector donat que cada un dels socis fa de la transferència tecnològica un dels seus objectius principals. Aquesta xarxa facilitarà les polítiques transfrontereres i de proximitat en el món vitivinícola, donat que moltes preocupacions són similars a banda i banda dels Pirineus.

 • PCTTO
  25 de setembre de 2009

  Concessió FEDER Eix 1

  Millora de la competitivitat del turisme i oci a les comarques de Tarragona.

  El Parc Científic i Tecnològic del Turisme i Oci de Vila-seca desenvoluparà aquest Pla de millora, que ha rebut un ajut Feder d’1.137.000 € (dels quals 568.600 € subvenció). La presentació d'aquesta gran inversió en recerca i innovació en el sector turístic, s'ha fet dimecres 21 d'octubre al Rectorat, a Tarragona.

  La presentació pública del Pla l'han fet Francesc Xavier Grau, rector de la URV, Xavier Grasset, regidor de Turisme de l’Ajuntament de Vila-seca; Salvador Antón, director de la Fundació d’Estudis Turístics Costa Daurada; i Sergi de Lamo, director executiu del Parc Científic i Tecnològic del Turisme i Oci.

  L'entitat beneficiària de l'ajut FEDER és l’Ajuntament de Vila-seca. Per a la seva execució, l’entitat municipal signarà un conveni amb la URV i la Fundació d’Estudis Turístics Costa Daurada, pel qual aquestes organitzacions constituiran un Consorci públic amb la finalitat de gestionar-lo i desenvolupar-lo. Aquest Consorci de gestió es podrà ampliar amb d’altres institucions i organismes.

  Aquest és el primer gran projecte derivat directament de la gestió de l’Oficina Tarragona Regió del Coneixement. L’objectiu general és millorar la competitivitat de l'activitat del turisme a les comarques de Tarragona a través de tres línies d’actuació: afavorir la innovació en les empreses i destinacions turístiques, promoure un turisme ordenat i sostenible i donar suport a noves iniciatives, noves empreses i noves persones emprenedores.

  L'estratègia a seguir és impulsar la intel•ligència competitiva i la transferència de tecnologia. El projecte es materialitza en quatre grans àmbits d'actuació i dotze programes. En primer lloc es vol millorar del coneixement de la demanda turística, generalitzant l’anàlisi de la demanda a tot el territori, fent un seguiment dels mercats i fent el seguiment dels visitants i l’anàlisi dels seus desplaçaments.

  En segon lloc es tracta d’articular el coneixement que faciliti la presa de decisions, tenint en compte tendències, posicionament de la destinació i capacitat competitiva dels productes i atraccions turístiques. Per això és vol generar forums de reflexió, coneixer la dinàmica de les destinacions competidores i dissenyar un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) amb indicadors sintètics de l'activitat turística.

  En tercer lloc es treballarà en el desenvolupament d'eines i instruments tecnològics, tant per millorar l'empresa turística com per la satisfacció dels turistes, amb un sistema d’informació turística que integri aplicacions digitals i transmissió de dades a l'usuari.

  Finalment es vol impulsar iniciatives complementàries orientades a la innovació en producte, a la transferència de noves pràctiques i coneixement i al desenvolupament de noves iniciatives empresarials. Entre elles, una estratègia d'actuació per al Consorci "País del Vi", per millorar la gestió dels visitants als actius enològics en particular i a l'espai rural en general.
   

  Font: URV activ@-diari digital 21/10 2009