Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu

Mostrant de 41 a 45 de 274 entrades disponibles

 • 31 d'octubre de 2017

  Publicació dels nous Programes de Treball de l'H2020 per al trienni 20118 - 2020

  Els programes han estat publicats al Portal del Participant, però també els podeu trobar en el nostre web clicant aquí.

 • 24 d'octubre de 2017

  Publicació de l'ajut Torres Quevedo 2017 per part de MINECO

  S'ha publicat la convocatòria Torres Quevedo 2017 que ofereix ajuts per a la contractació de doctors a les empreses i altres entitats d'innovació (també associacions empresarials). Són ajuts que financen els costos de contractació d'aquests doctors que hauran de portar a terme projectes de R+D+I, de tres anys, en el si de les entitats beneficiàries.

  Cliqueu aquí per a tenir tota la informació. 

 • 16 d'octubre de 2017

  ACCIÓ publica la línia d'ajuts de reforç a la competitivitat empresarial per a entitats de suport a l'empresa

  Són beneficiaris potencials les entitats de suport a l’empresa (públiques o privades) amb establiment operatiu a Catalunya que demostrin haver realitzat projectes de reforç de la competitivitat, així com les empreses i agents d'entorn que formin part d'aquestes entitats.

  Els projectes han de presentar actuacions com ara:

  • Projectes de cooperació pel desenvolupament de productes, processos i/o serveis innovadors coherents amb els reptes estratègics del àmbit d'actuació de l'entitat sol·licitant.
  • La creació i gestió d'entorns d'aprovisionament, venda, comercialització i/o màrqueting conjunt.
  • Projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de tendències, de gestió, d'estratègia, financer, operacional dels negocis del clúster.
  • Treballs orientats a incrementar el coneixement de l'entorn o reptes competitius del àmbit d'actuació del beneficiari.
  • Projectes interclústers destinats al desenvolupament de noves oportunitats en diversos àmbits de negoci o tecnològics, sorgits d'activitats realitzades entre dues o més entitats de suport a l'empresa.
    

  Cliqueu aquí per a tota la informació.

 • 06 d'octubre de 2017

  Anunci d'ACCIÓ de la propera publicació de la Convocatòria: Programa d'ajuts a Iniciatives de reforç de la competitivitat

  S'han publicat les bases reguladores i s'espera que la convocatòria sigui publicada en el present mes d'octubre.

  Cliqueu aquí per les bases reguladores.

  Les subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat inclouen les línies següents:

  • Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa Catalunya
  • Clústers
  • Ajuts per projectes de reforç competitiu empresarial dutes a terme per entitats de suport a l'empresa
  • Línia d'ajuts a projectes de cooperació internacional en el marc de la iniciativa BSR (Baltic Sea Region)
  • Línia d'ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya Clústers
 • 04 d'octubre de 2017

  Torres Quevedo, Doctorats Industrials i Personal Tècnic de Suport 2017 - MINECO

  El Ministeri d'Economia i Competitivitat va publicar el passat 22 de setembre l'anunci de la propera convocatòria de Torres Quevedo (incorporació de doctors a les empreses), de Doctorats Industrials (incorporació d'estudiants de doctorat a les empreses) i Personal Tècnic de Suport (incorporació de graduats o tècnics amb formació FP grau superior a entitats de recerca sense fi de lucre.

  Podeu veure la nota de premsa i la dotació pressupostària per subprograma clicant aquí.