Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu - Convocatòria d'ajuts

Mostrant de 61 a 65 de 159 entrades disponibles

 • 05 de maig de 2015

  Convocatòria d'ajuts a actuacions de foment de la cultura científica. FECYT 2015

  La data límit de sol·licitud és el 9 d juny (carregar la sol·licitud definitiva, per a la signatura del responsable legal donen un dia més).

  Aquest any les tres Línies d'Actuació i les respectives modalitats de projecte són:

  Línea de actuación 1. Cultura científica, tecnológica y de la innovación
    Modalidad 1.1. Fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación.
    Modalidad 1.2. Estudios sobre cultura científica.
  Línea de actuación 2. Creatividad y vocaciones científicas
    Modalidad 2.1. Fomento de la creatividad y las vocaciones científicas.
    Modalidad 2.2. Ferias de la ciencia.
  Línea de actuación 3. Redes de divulgación y comunicación de la ciencia y la innovación
    Modalidad 3.1: Red de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i).
    Modalidad 3.2: Red de Museos de Ciencia y Tecnología.

  Cliqueu aquí per obtenir tota la informació.

 • 07 d'abril de 2015

  Publicació de la convocatòria de CDTI 'Proyectos Estratégicos CIEN 2015'

  Són els antics CENIT i tenen com a objectiu el finançament grans projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental, desenvolupats en col·laboració efectiva per a grups d'empreses i orientats a la realització d'una investigació planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacionals.

  Tenen l'esquema de finançament propi de CDTI, és a dir, el 75% del pressupost elegible a Euríbor, amortització a 10 anys amb 3 de carència i un tram NO RETORNABLE del 30% d'aquest 75% finançat.

  Data límit de resolució: 5 de maig de 2015 

  Cliqueu aquí per a tota la informació

 • 18 de febrer de 2015

  Publicació ajuts Torres Quevedo per a la contractació de doctors a les empreses

  MINECO ha publicat avui l'ordre al BOE amb la convocatòria dels Torres Quevedo 2014. Com sempre es tracta d'ajuts a tres anys amb un màxim de 55 euros per a la contractació de doctors per a les empreses.

  El període de sol·licitud va del 25 de febrer al 25 de març.

  Cliqueu aqui per a tota la informació.

 • 02 de febrer de 2015

  Creative Europe, de l'EACEA, ha publicat una convocatòria de suport a la creació de vídeo jocs europeus

  La data límit de sol·licitud és el 26 de març i financen el 50% de la despesa elegible amb un màxim de 150.000 euros.

  Cliqueu aquí per tota la informació.

 • 02 de febrer de 2015

  Cinc premis HORIZON per solucionar reptes científics i tecnològics

  Els cinc reptes són: millorar l’aire que respirem (amb una dotació de tres milions d’euros), millorar l’ús dels antibiòtics (amb una dotació d’un milió d’euros), desenvolupar una aplicació mòbil per escanejar aliments (amb una dotació d’un milió d’euros) trencar les barreres de transmissió òptica (amb una dotació de mig milió d’euros) i la compartició col·laborativa de l’espectre radioelèctric (amb una dotació de mig milió d’euros).

  Els premis Horizon son premis amb 'repte', també coneguts com a premis amb 'incentiu', que ofereixen una recompensa a qui trobi una solució efectiva a un determinat problema. L’objectiu de la Comissió Europea és doble: estimular la innovació i trobar una solució a problemes especialment importants per als ciutadans europeus.

  Actualment, el 83 % dels ciutadans de la Unió Europea respiren aire amb una qualitat inferior als nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i es calcula que la contaminació producte de l’activitat humana redueix en uns nou mesos l’esperança de vida.

  Per la seva banda, l’increment de la resistència dels antibiòtics causa unes 25.000 morts l’any i representa un cost de més de 1.500 milions d’euros per a la sanitat pública.

  Així mateix, a Europa hi ha uns trenta-cinc milions de persones diabètiques (una xifra que es preveu que s’incrementarà força en els propers anys) i uns disset milions de persones amb al·lèrgies alimentàries, i un 35 % de la població adulta pateix obesitat.

  Pel que fa a les transmissions òptiques, arreu del món el trànsit de dades està creixent de manera important, en alguns països a un ritme anual del 40 %, de manera que més enllà de les limitacions per a transmissions a llarga distància, s’afronta un problema de demanda d’ample de banda. El creixement d’aquesta demanda també motiva el premi per a tecnologies que permetin compartir l’espectre radioelèctric.

  Cliqueu aquí per més informació