Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu - Convocatòria d'ajuts

Mostrant de 86 a 90 de 159 entrades disponibles

 • 07 de gener de 2014

  Primera Convocatòria 2014 TIC de MINETUR: AEESD

  El passat 21 de desembre de 2013 es va publicar la primera convocatòria TIC de MINETUR pel present 2014, l'AEESD.


  Les iniciatives que la present convocatòria d'ajudes posa en marxa s'emmarquen en l'Agenda Digital per a Espanya aprovada per Acord de Consell de Ministres de 15 de febrer de 2013, i en l'Acció Estratègica en Economia i Societat Digital del Pla Estatal d'Investigació Científica i tècnica i d'Innovació 2013-2016.


  Cliqueu aquí per tota la informació.

 • 20 de desembre de 2013

  L'AGAUR ha publicat la convocatòria de Suport a les Activitats dels Grups de Recerca 2013

  En data de 19 de desembre l'AGAUR ha publicat la convocatòria SGR 2013.

  L’objecte de la convocatòria és donar suport als grups de recerca de Catalunya que treballen en les diferents àrees científiques, per tal de reconèixer i promoure la recerca de qualitat, la transferència de coneixement i la internacionalització de les seves activitats científiques. 

  Cliqueu aquí per tota la informació

 • 20 de desembre de 2013

  Publicació de la convocatòria 'Retos Colaboración 2013' (antics INNPACTO) per part de MINECO

  En data de 19 de desembre MINECO ha publicat la convocatòria 'Retos Colaboración 2013'. Es tracta de la nova edició dels INNPACTO de l'anterior Plan Nacional I+D+i.

  Cliqueu aquí per tota la informació

 • 12 de desembre de 2013

  Publicació de l'ajut Europa Redes y Gestores 2013 de MINECO

  L'onze de desembre MINECO ha publicat convocatòria de l'Ajut Europa Redes y Gestores, en el marc de les accions de dinamització de caràcter internacional, previstes en el Programa Estatal de l'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat, dins del Pla d'Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

  Són actuacions per a reforçar o crear estructures sostenibles de gestió i promoció internacional de Projectes d'R+D+i amb l'objectiu de promoure i facilitar la participació de grups d'investigació espanyols en projecets internacionals, especialment en el Programa Marc de Recerca i Innovació Horitzó 2020

  Cliqueu aquí per tota la informació

 • 12 de novembre de 2013

  MINECO ha publicat la convocatòria EMPLEA TU i FPGS

  El proper 22 de novembre i fins el 20 de gener es podran sol·licitar, per part d'empreses, associacions d'empreses i centres tecnològics o fundacions privades amb activitat d'R+D els ajuts en forma de préstec en condicions favorables per a la contracatció de tecnòlegs i de subvenció a fons perdut per a la seva posterior formació.

  Els ajuts poden tenir entre 1 i 3 anys i inclouen com a despesa elegible la despesa del associada al contracte del tecnòleg (sou brut + SS a càrrec de l'empres), el 20% d'aquesta despesa en concepte de costos indirectes i l'import de tota la formació.

  El préstec té un tipus d'euribor a 1 any, sense diferencial, i una amortització a 5 anys que n'inclou 2 de carència.

  Cliqueu aquí per a tota la informació