Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu - Convocatòria d'ajuts

Mostrant de 91 a 95 de 159 entrades disponibles

 • 04 de novembre de 2013

  Publicació ajuts d'ACC1Ó per a projectes d'Inversió Empresarial d'Alt Impacte

  Fins el 19 de desembre es poden sol·licitar ajuts per a projectes d'inversió empresarial d'alt impacte.

  Els requisits per ser considerats projectes d'alt impacte són:

  1) Pels projectes d’inversió empresarial en actius fixos, 1 milió d’euros de despesa mínima acceptada, en actius fixes materials i immaterials.

  2) Pels projectes de creació d’ocupació, en funció de la tipologia del projecte la creació mínima de:
  - 50 nous llocs de treball en projectes de Centres de Serveis.
  - 15 nous llocs de treball en projectes de Centres de Decisió d’àmbit supraregional.
  - 15 nous llocs de treball en projectes Industrials.
  - 25 nous llocs de treball en projectes de Centres Logístics.
  - 8 nous llocs de treball en projectes de Centres de R+D+i.

  Cliqueu aquí per obtenir tota la informació.

 • 09 de juliol de 2013

  Minetur publica convocatòria préstecs Emprendetur I+D i Emprendetur Productos Innovadores

  Dotada de 50 milions d'euros, 25 per R+D i 25 per Productos Innovadores, la convocatòria es fonamenta amb préstecs a 5 anys amb 2 de carència añl 3,74% per projectes de durada màxim d'un any en l'àmbit turístic. Els projectes han de pertànyer a una, i només una, de les següents categories: 

  a) Energía y Sostenibilidad
  b) TIC
  c) Materiales y Construcción
  d) Humanidades, sociedad y ciencias jurídicas
  e) Transporte y Servicios Asociados
  f) Gestión Empresarial
  g) Accesibilidad

  Cliqueu aquí per a tota la informació.

 • 01 de juliol de 2013

  Publicació de la convocatòria 2013 de Plans d’actuació d’unitats de valorització, ACC1Ó

  Es tracta de la convocatòria anual per a incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització per tal d’identificar, valoritzar i explotar les tecnologies generades en els agents d’R+D catalans. Els beneficiaris objectiu són les universitats, entitats sense fi de lucre, escoles de negocis i els col·legis professionals catalans que disposin d'aquestes Unitats de Valorització.

  Cliqueu aquí per més informació. 

 • 13 de juny de 2013

  Publicació convocatòria InnoEmpresa 2013 - ACCIÓ

  Avui, 13 de juny es publica al DOGC la convocatòria 2013 del programa InnoEmpresa per part d'ACC1Ó. Aquest any la convocatòria està dotada amb 2.000.000 d'euros i té com a data de fi de presentació de sol·licituds el 06 de setembre.

  Cliqueu aquí per tota la informació.

 • 04 de juny de 2013

  MINETUR publica convocatòria de subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols i en l'exterior 2013

  L'Oficina Espanyola de Patents i Marques, organisme de MINETUR, ha publicat convocatòria per a subvencions de despeses per al foment de sol·licituds de patents i de models d'utilitat. L'ajut es composa amb dos programes compatibles entre si:

  a) Programa d'ajuts per al foment de sol·licituds de patents i models d'utilitat a l'exterior.

  b) Programa d'ajuts per al foment de sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols per a PIME i persones físiques.

  Cliqueu aquí per obtenir tota la informació.