Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu - Convocatòria d'ajuts

Mostrant de 96 a 100 de 159 entrades disponibles

 • 23 de maig de 2013

  Publicació dels ajuts TIC de MINETUR, els antics AVANZA

  Són ajuts en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) i la Societat de la Informació (els antics AVANZA), dins del Pla d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 en el marc de l'Acció Estratègica d'Economia i Societat Digital.

  Es tracta de projectes de desenvolupament experimental o recerca industrial i presenten una part de subvenció i una part, més gran, de préstec preferent.

  Cliqueu aquí per tota la informació.

 • 14 de maig de 2013

  Publicació de la convocatòria Eco-Innovation 2013

  La Direcció General de Medi Ambient (DG Environment) de la Comissió Europea, dins del marc del programa CIP EIP, ha publicat l'Eco Innovation 2013.  

  Aquest ajut dóna suport a projectes orientats a la primera aplicació o a aplicacions comercials de tècniques, productes, processos o pràctiques Eco-Innovadores, que

  • ja s’hagin demostrat tècnicament, però

  • degut als riscos que encara comporta necessiten incentius per a penetrar de manera significativa en el mercat.

  Cliqueu aquí per a tota la informació

 • 08 de maig de 2013

  MINETUR publica la convocatòria 2013 de reindustrialització

  Es tracta de préstecs preferents al 4,925%, a 10 anys i amb tres de carència i amb garantia del 10%.

  Són projectes a 18 mesos màxim i amb actuacions d'inversió en processos d'industrialització, ampliació d'infraestructura i deslocalització de les instal·lacions.

  La convocatòria s'obre el 10 de maig i tanca el 13 de juny. 

  Cliqueu aquí per tota la informació.

 • 06 de maig de 2013

  MINETUR publica convocatòria d'ajuts en forma de préstecs per a actuacions de competitivitat per a la indústria manufacturera.

  Es convoca, en règim de concurrència competitiva, la concessió de suports financers, corresponents a l'any 2013, per a l'execució de les inversions estructurades en plans de millora en empreses industrials que preveu l'apartat Tercer.b) de l'Ordre IET/611/2013, d'11 d'abril, per la qual s'estableixen les bases per a la concesió de suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrialització i foment de la competitivitat industrial, publicada en el «Butlletí Oficial de l'Estat» nombre 91, de 16 d'abril de 2013.

  Àmbit sectorial: les actuacions a què refereix aquesta convocatòria s'hauran de produir en l'àmbit de la indústria manufacturera (CNAE 2009 Secció C - Divisions 10-32 amb certes excepcions en la indústria aeronàutica i de l'auromoció, les quals presenten convocatòria particulars , veure Ordre de bases)

  Pressupost finançable mínim: 100.000 euros en el cas que el sol·licitant sigui una PIME i 750.000 euros si és una gran empresa.

  Termini d'execució: màxim de divuit mesos des de la data de resolució de la concessió.

  Cliqueu aquí per a tota la informació 

 • 08 d'abril de 2013

  MINETUR publica convocatòria ajuts de bens capitals per empreses culturals mitjançant projectes d'innovació.

  El Ministeri d'Energia, Indústria i Turisme ha publicat una convocatòria per a empreses que finança el 70% de bens de capital (tangible i intangible exceptuant immobiliari i vehicles) mitjançant la realització de projectes culturals que incrementin l'oferta legal de continguts digitals culturals a Internet i per promoure la modernització i innovació de les indústries culturals i creatives que actuïn, entre d'altres, en algun dels següents sectors: Arts escèniques, arts visuals, patrimoni cultural, cinema, televisió, ràdio, publicitat, videojocs i arts interactives, disseny de moda, nous mitjans de comunicació, música, llibres, premsa, arquitectura, turisme cultural i disseny gràfic.

  Cliqueu aquí per tota la informació.