Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu - Convocatòria d'ajuts

Mostrant de 111 a 115 de 159 entrades disponibles

 • 23 de març de 2012

  Nova convocatòria de l'InnoEmpresa

  S'ha publicat al DOGC, per part d'ACC1Ó, la convocatòria 2012 dels ajuts a la innovació empresarial InnoEmpresa.

  Aquest any el total de l'ajut ha estat dotat en 2.000.000 d'euros i s'hi poden presentar projectes de desenvolupament de producte o bé de sistematizació de la innovació.

  La data límit de sol·licitud és el 10 de maig.

  Cliqueu aquí per a tota la informació.

 • 13 de març de 2012

  S'obre convocatòria Nuclis Tecnològics Nacionals 2012 d'ACC1Ó

  Es tracta d'ajuts a projectes en forma de Nuclis d’Innovació Tecnològica destinats a incentivar la realització de projectes de R+D duts a terme a Catalunya.

  Els beneficiaris són empreses establertes a Catalunya i s'ha de sol·licitar amb un consorci d'un mínim de 4 empreses.

  Pressupost mínim global del projecte de 750.000 Euros amb els mínims per empresa següents:
  • Gran Empresa: 200.000 Euros.
  • Pimes: 100.000 Euros.

  L'ajut màxim no pot superar els 300.000 Euros.

  Cliqueu aquí per més informació.

 • 07 de març de 2012

  S'obre la convocatòria del Programa 360º Competitivitat d'ACC1Ó, anualitat 2012

  Amb l'objectiu d'incrementar la competitivitat, la productivitat i el creixement de l’empresa mitjançant un procés de reflexió del seu model de negoci i el desenvolupament d’una de les següents tipologies de projecte:
  Tipologia 1: Definir i desplegar l’estratègia de l’empresa. Reforçar o transformar el model de negoci.
  Tipologia 2: Implantar millores operatives en les diferents àrees funcionals de l’empresa: Màrqueting, Vendes, Operacions i Organització i Control de Gestió.

  El programa s'adreça a les petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya amb activitat al sector industrial, comercial o de serveis i amb voluntat i capacitat de creixement.
  Queden excloses d'aquest programa:
  • Empreses amb menys de 3 anys de vida (data de presentació de la sol·licitud)
  • Empreses comercials detallistes amb establiment comercial de venda al detall a peu de carrer que tinguin menys de 25 establiments oberts a peu de carrer i que només tinguin establiments a Catalunya.
  • En els projectes que tinguin per objectiu definir l’estratègia les empreses de menys de 10 treballadors.
  • En els projectes que tinguin per objectiu la implantació de millores en la gestió empresarial, les empreses de menys de 3 treballadors.

  Cliqueu aquí (enllaç web d'ACC1Ó) per ampliar la informació

 • 02 de febrer de 2012

  Convocatòria FEDER Catalunya, eixos 2 i 4

  Fins el 31 de març els ens locals de Catalunya definits en els articles 1 i 2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els consorcis que preveuen els articles 269 i següents d’aquesta mateixa disposició poden presentar projectes per a la convocatòria FEDER Catalunya, eixos 2 i 4. Aquests eixos corresponen a: 

  Eix 2. Medi ambient i prevenció de riscos.

  • 2.50. Rehabilitació de zones industrials i terrenys contaminats.
  • 2.53. Prevenció de riscos, incloses l’elaboració i aplicació de plans i mesures per prevenir i gestionar els riscos naturals i tecnològics.

  Eix 4. Desenvolupament sostenible local i urbà.

  • 4.57. Altres ajuts per millorar els serveis turístics. Suport a les operacions de millora dels serveis turístics.
  • 4.58. Protecció i conservació del patrimoni cultural. Conservació i recuperació del patrimoni historicoartístic.
  • 4.61. Projectes integrats per a la regeneració urbana i rural. Operacions de desenvolupament i rehabilitació integral local.

  Trobeu tota la informació aquí.

 • 03 de gener de 2012

  Convocatòria ajuts per a projectes d'Investigació Fonamental No Orientada

  En el marc del recentment prorrogat 6è Pla Nacional d'R+D, i en data 31 de desembre de 2011, la Secreteria d'Estat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació ha publicat la convocatòria de subvencions per a projectes de Recerca Fonamental No orientada anualitat 2012.

  Enguany la dotació pressupostària és de 430 milions d'euros, dels quals 105 milions corresponen a la part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER -

  L'objectiu de la convocatòria és el de finanaçar finançar projectes consistents en treballs experimentals o teòrics  a fi d'adquirir nous coneixements, encara que no hi hagi perspectives immediates d'aplicació pràctica i directa; aquests han de suposar un avanç en l'àmbit en què s'enquadrin.

  Per ampliar la informació, cliqueu aquí