Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu - Convocatòria d'ajuts

Mostrant de 116 a 120 de 159 entrades disponibles

 • ICAEN
  14 de desembre de 2011

  Programa d'Energies Renovables i d'Estalvi i Eficiència Energètica 2011

  L'Institut Català d'Energia (ICAEN) ha convocat recentment els ajuts per 2011 tant per Energies Renovables com per actuacions d'Estalvi i Eficiència Energètica.

  El termini per sol·licitar s'acaba el proper dia 30 de desembre.

 • 02 de desembre de 2011

  3a Convocatòria INTERREG IV (B) - SUDOE (Sud Oest d'Europa)

  L'objectiu principal d'aquest programa és consolidar el SUDOE (el Sud Oest Europeu) com un espai de cooperació territorial en els àmbits de la competitivitat i la innovació, el medi ambient, el desenvolupament sostenible i l'ordenació del territori, que contribueixi a reforçar la cohesió econòmica i social en el si de la Unió Europea.

  Es tracta de projectes d'innovació amb una important component territorial i principalment adreçats a ens públics o privats sense ànim de lucre.

  Cliqueu aquí per a més infortmació

 • 24 d'octubre de 2011

  Convocatòria Préstecs R+D, Internacionalització i Captació d'Inversions

  A partir del 25 d'octubre, i fins el 23 de novembre, es  poden sol·licitar préstecs en millors condicions que les de mercat per projectes d'R+D, d'Internaciobalització i per a Inversions d'Alt Impacte. Es tracta d'un ajut en forma de concurrència competitiva i té un pressupost global de 63 milions d'euros. El convoca ACC1Ó i els beneficiaris (empreses i entitats privades sense fi de lucre amb participació empresarial en els seus òrgans de govern) formalitzaran el préstec amb l'ICF.

  Es tracta de préstecs avantatjosos al 0% d'interès i amb una amortització de 5 o 7 anys amb 1 o 2 de carència.

  Per a més informació, cliqueu aquí

 • 14 de setembre de 2011

  Convocatòria FOMIT 2011 per a renovació d'infraestructura en destinacions turístiques madures.

  El Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant els préstecs 'ICO TURISMO TRAMO PÚBLICO' ha publicat la convocatòria d'ajuts FOMIT, per a la renovació i modernització d'infraestructures en destinacions turístiques madures. Als efectes d'aquest ajut, s'entenen com a destinacions turístiques madures aquelles que compleixin almenys 3 dels següents requisits: 

  a) Sobrecàrrega urbanística i ambiental.
  b) Sobreexplotació de recursos.
  c) Obsolescència dels seus equipament turístics.
  d) Escassa inversió del sector turístic privat.
  e) Oferta i demanda turística estabilitzada o decreixent
      
  L'ajut consta de préstecs d’amortització a llarg termini, incloent períodes de carència i baixos tipus d’interès.
      
  Cliqueu aquí per a més informació.
 • Seventh Framework Programme
  20 de juliol de 2011

  Apertura de 44 convocatòries del 7è Programa Marc

  Entre ahir i avui s'ha obert el termini de presentació d'un total de 44 convocatòries europees del 7è Programa Marc a les quals s'hi ha destinat una inversió récord de 7.000 milions d'euros (més del 13% del pressupost total del programa per 2007-13), centrada en la innovació i en l'explotació comencial dels resultats. Per més informació, cliqueu aquí.

   llistat de convocatòries obertes