Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu - Convocatòria d'ajuts

Mostrant de 121 a 125 de 159 entrades disponibles

 • MICINN
  18 de juliol de 2011

  Convocatòria INNPRONTA (antic CENIT)

  El passat dissabte es va obrir el termini (que finalitza el 07/09/2011 a 12h) per a la realització de grans projectes d'R+D en consorci.

  Es tracta de projectes d'un pressupost finançable superior a 15M€ i d'una durada d'entre 2 i 4 anys. Els beneficiaris d'aquest ajut son les agrupacions d'empreses (entre 2 i 10 empreses) on cal que hi hagi com a mínim una PiME i una Gran Empresa. Els organismes de recerca han de tenir una participació rellevant (entre el 15 i el 50% del pressupost del projecte) tot i que han de participar com a subcontractats.

  Aquesta convocatòria disposa de 102M€ (préstec + subvenció). L'ajut serà com a màxim del 75% de la despesa elegible i amb opció de sol·licitar bestretes annuals.

  • Condicions préstec:  0% d'interès i 10 anys d'amortització (inclosos 2 anys de carència)
  • Subvenció: per PiMEs i Grans empreses fins al 40% i 35% de l'ajut rebut respectivament.

  Per més informació, cliqueu aquí.

 • 17 de juny de 2011

  ACC1Ó convoca els Innoempresa 2011

  El dijous 16 de juny ACC1Ó ha publicat convocatòria d’una de les línies d’ajut amb més acceptació per al foment de la innovació entre les Pimes catalanes, l’Innoempresa.

  Concretament s’han publicat tres línies:

  Innoempresa desenvolupament individual
  Ajut per a projectes individuals de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin avantatges competitius a l’empresa. Una de les novetats remarcables de 2011 és que les despeses elegibles corresponen a les actuacions prèvies a la industrialització, fins el primer prototipus

  Innoempresa co-desenvolupament
  Ajut per a projectes col·laboratius de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin avantatges competitius a l’empresa, també amb despesa elegible prèvia a la industrialització del producte.

  Innoempresa Sistematització
  Ajut per a gestionar el procés d’innovació de forma sistemàtica, de manera que l’empresa desenvolupi el seu propi model de gestió de la innovació amb l’ajut d’un assessorament extern.


  La data límit de sol·licitud per a les tres línies és el 20 de setembre de 2011

 • 06 de juny de 2011

  Publicació Convocatòria INNPLANTA 2011

  El proppassat dissabte 4 de juny el Ministeri de Ciència i Innovació ha publicat al BOE la convocatòria INNPLANTA per a l'any 2011.

  L'objectiu de l'INNPLANTA és donar suport en la realització d'accions que es dirigeixin a implantar o millorar infraestructures científico-tecnològiques i a l'adquisició d'equipament en els Parcs Científics i Tecnològics, en ambdós casos per a ser utilitzats per a activitats d'R+D+i de transferència de resultats d'investigació, preferentment des de les entitats públiques de recerca a les empreses instal·lades al Parc, fomentant la cooperació i col·laboració entre els agents del sistema ciència, tecnologia, empresa i ciutadà.

  Es trcta d'un ajut en règim de concurrència competitiva i el projecte ha de tenir una durada màxima de 3 anys, sempre comencçant en el mateix 2011, després de la data de sol·licitud

  • Termini màxim de resolució: 05/12/2010

  • Característiques de l'Ajut:

  Tipus - Préstec fins al 75% de l'actuació


  Modalitat Infraestructures

  Amortització - 12 anys
  Carència - 3 anys
  Tipus d'interès (fixe) - 3,06%


  Modalitat Equipament Científic i Tecnològic

  Amortització - 6 anys
  Carència - 4 anys
  Tipùs de interès (fixe) - 0,00%

  Per més informació cliqueu aquí

 • Ciudades de la Ciencia y de la Innovación
  27 de maig de 2011

  Distinció Ciutats de la Ciència i de la Innovació (2ª edició)

  MICINN convoca aquest 2011 de nou la distinció «Ciutat de la Ciència i la Innovació» amb la finalitat de reconèixer ala ajuntaments de les ciutats líders en la creació d'avantatges competitius gràcies a la conjunció del capital intel·lectual i de coneixement dels seus recursos humans i d'avançades infraestructures innovadores científiques, tecnològiques i socials.
   

  En la present convocatòria es concediran fins a un màxim de 10 distincions «Ciutat de la Ciència i la Innovació» per cadascuna de les tres categories que es preveuen en funció de la població del municipi:

  • a) Fins a 20.000 habitants.
  • b) De 20.001 a 100.000 habitants.
  • c) Més de 100.000 habitants.

  Per més informació, cliqueu aquí.

 • CDTI
  27 de maig de 2011

  Noves convocatòries d'ajuts a CDTI: INNVOLUCRA i INNTERNACIONALIZA

  El programa INNVOLUCRA, té l'objectiu d'incentivar la participació d'entitats espanyoles en programes internacionals de cooperació tecnològica, especialment el VII Programa Marc d’R+D de la UE, així com la presentació d'ofertes a grans instal·lacions cientificotecnològiques.
  Amb aquest objectiu, s'han establert les següents mesures específiques:

  1. Ajudes a la preparació de propostes comunitàries (APC)
  2. Ajudes a la participació en ofertes a grans instal·lacions (APO)
  3. Programa de Capacitació
  4. Missions Internacionals de Cooperació Tecnològica (MICT)

  Per més informació, cliqueu aquí.

  Per la seva banda, INNTERNACIONALIZA és un ajut pensat per donar suport a PiMEs espanyoles tot finançant les actuacions derivades d'un pla estructurat d'internacionalització, amb objectius empresarials ben definits i un pla de treball coherent; poden incloure activitats de transferència de tecnologia, adaptació de la tecnologia desenvolupada als requeriments de mercats internacionals i promoció.

  Per més informació, cliqueu aquí.

  Cal destacar que ambdues convocatòries, a l'igual que la resta de les que son pròpies de CDTI, romanen sempre obertes.