Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu - Convocatòria d'ajuts

Mostrant de 126 a 130 de 159 entrades disponibles

 • M. Educación. Todo FP
  27 d'abril de 2011

  Convocatòria ajuts per a la realització de projectes d'innovació aplicada i transferència del coneixement en FP

  Avui ha sortit publicada al BOE la convocatòria del Ministeri d'Educació per a projectes d'innovació aplicada i transferència de coneixement per a centres de Formació Professional

  Es convoquen ajudes en règim de concurrència competitiva per:

  1. Desenvolupar projectes d'innovació en l'àmbit de la Formació Professional del sistema educatiu.
  2. Facilitar la innovació en el sector professional a través de la mobilitat d'alumnes i professors de Formació Professional de diferents comunitats autònomes.
  3. Promoure la qualitat i excel·lència en la Formació Professional.

  El pressupost total de la convocatòria és de 33,8 M€ (25.8M€ per a les modalitats 1 i 3, i 8M€ per a la modalitat 2) i l'import màxim per projecte és de 50.000€ per entitat participant, excepte els ajuts de mobilitat que poden ser de fins a 1.000€/mes en concepte d’allotjament i manutenció del sol·licitant (màxim 3 mesos).

  Cal tenir en compte que:

  • Els projectes han de ser coordinats: els integrants del projecte seran com a mínim 2 centres de FP de diferents CCAA, sostinguts amb fons públics i pot incloure, o no, empreses o entitats que prestin suport al projecte.
  • Els projectes, programes i activitats seran presentats pel coordinador (organisme sense ànim de lucre) corresponent segons la modalitat.
  • El projecte participant en la convocatòria haurà de comptar amb l'aprovació del Consell Escolar o Consell Social de cada un dels centres educatius implicats en el projecte. Així mateix notificar la seva participació a l'Administració educativa corresponent per a la seva autorització.
  • La durada de cada projecte serà variable en funció de les seves característiques i modalitat. En qualsevol cas el projecte estarà finalitzat el 15 de juny del 2012.

  Per més informació, cliqueu aquí.

 • INNCORPORA 2011
  13 de maig de 2011

  Convocatòria ajuts INNCORPORA 2011

  Ahir es van convocar els ajuts de MICINN per 2011 del subprograma INNCORPORA, un dels instruments del Pla INNOVACCION, amb l'objectiu de promoure l'augment dels RRHH dedicats a R+D+i, tant en els organismes de recerca com en les empreses.

  La finalitat d'aquest subprograma és estimular la transferència de coneixement i tecnologia al sector productiu i promoure la innovació empresarial facilitant la contractació de doctors i tecnòlegs i la seva formació inicial. Aquest any conté/integra les següents línies:

  • Línia 1: INNCORPORA-TORRES QUEVEDO (INNCORPORA-PTQ). Termini: 16/06/11
  • Línia 2: INNCORPORA-TITULATS UNIVERSITARIS (INNCORPORA-TU). Termini: 22/06/11
  • Línia 3: INNCORPORA-FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR (INNCORPORA-FPGS).
  • Línia 4: INNCORPORA-ESCOLES D'EMPRESES (INNCORPORA-EE). Termini: 20/06/2011
  • Línia 5: INNCORPORA-CENTRES DE FORMACIÓ (INNCORPORA-CF). Termini 14/07/2011
  • Línia 6: INNCORPORA-INTEL.LIGÈNCIA INTERNACIONAL (INNCORPORA-II). Termini 22/06/2011

  Novetats 2011:

  • Es destinarà una dotació pressupostària especial per incentivar la contractació en les entitats que operen en els sectors de salut, farmàcia i biotecnologia.
  • En totes les línies excepte INNCORPORA-PTQ, es tindrà en compte els projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudi de viabilitat tècnica previ, que hagin estat recolzats per altres convocatòries d'ajuts del MICINN, de manera que no tinguin la necessitat de presentar novament memòria d'aquest projecte al Ministeri quan demanin les ajudes que es convoquen en la present ordre.
  • Es convoquen totes les seves línies excepte de la 3a (ja convocada de manera individual a finals de l’any passat per aquest 2011)

  El pressupost total és de 342M€ (47M€ subvenció + 295M€ préstec al 0% d'interès), dels quals 50M€ es reserven per impulsar actuacions en els sectors salut, farmàcia i biotecnologia.

  Per més informació, cliqueu aquí.
   

 • Tarragona Regió del Coneixement
  05 de maig de 2011

  Presentació de projectes d'R+D per valor de 3 Milions d'Euros

  Entre finals d’Abril i aquest inici de maig, coincidint amb la finalització dels terminis de les convocatòries INNPACTO, AVANZA Competitividad I+D i Agrupacions d’Empreses Innovadores, des de l’Oficina s’han promogut i presentat 7 projectes d’R+D per un valor conjunt superior als 3M€ i que han de permetre millorar la competitivitat i posicionament estratègic de les empreses.

  Els projectes presentats a la convocatòria AVANZA Competitividad I+D permetran fer recerca i desenvolupar noves eines tecnològiques de clar benefici sectorial enfocades a ocupació turística, gestió del enoturisme i optimització de costos de producció i sostenibilitat en vitivinicultura.

  Per la seva banda, el projecte presentat a INNPACTO és un ambiciós projecte col·laboratiu entre el Parc Tecnològic del Vi i diverses empreses representants de tota la cadena de valor i procés dels taps de suro.

  Finalment, s’ha donat suport a l’AEI-Innovi en la sol·licitud de dos ajuts més: un per mantenir l’actual estructura de governança del clúster vitivinícola i l’altre enfocat a la realització de dos projectes d’R+D sectorial.

 • INNPACTO MICINN
  31 de març de 2011

  Publicació de la convocatòria INNPACTO 2011 de MICINN

  Avui s'ha poblicat al BOE la convocatòria 2011 dels ajuts a la R+D+i INNPACTO del Ministeri de Ciència i Innovació.

  L'objectiu fonamental del subprograma INNPACTO és propiciar la creació de projectes en cooperació entre organismes de recerca i empreses per a la realització conjunta de projectes d' R+D+i que ajudin a potenciar l'activitat innovadora, mobilitzin la inversió privada, generin ocupació i millorin la balança tecnològica del país.

  La convocatòria INNPACTO finança projectes en cooperació publico/privada entre organismes de recerca i empreses, per a la realització de projectes d'R+D+i orientats cap a productes explotables basats en la demanda. Amb aquests projectes es pretén crear empreses innovadores, orientar l'activitat d'empreses ja existents cap a l'activitat innovadora, mobilitzar la inversió privada, generar ocupació i millorar la balança tecnològica del país.

  INNPACTO engloba les antigues modalitats de: Aplicada Col·laborativa (CIT), Aplicada a Parcs (PPT), PSE, TRACE, PID per a CTs, Projectes de Recerca Aplicada, Projectes de Desenvolupament Experimental, Projectes de Transport i d'Infraestructures i Projectes de Mobilitat sostenible.

  Els projectes objecte d'ajuda en el subprograma INNPACTO seran projectes de desenvolupament experimental.

  Per obtenir més informació sobre la convocatòria cliqueu aquí.

 • MITyC
  31 de juliol de 2012

  Publicació de la convocatòria d'Agrupacions d'Empreses Innovadores 2012

  El 30 de juliol s'ha publicat al BOE la convocatòria per a 2012 per a Agrupacions d'Empreses Innovadores (AEI) per finançar tant les estructutes de coordinació i gestió de l'agrupació com per dur a terme projectes específics o consorciats amb d'altres AEIs.

  Per accedir a un resum de la convocatòria així com a les seves bases reguladores, cliqueu aquí.