Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu - Convocatòria d'ajuts

Mostrant de 136 a 140 de 159 entrades disponibles

 • FECYT_MICINN
  14 de febrer de 2011

  S’obre la convocatòria de subvencions per al Foment de la Cultura Científica i de la Innovació 2011.

  La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) ha publicat la convocatòria d’ajudes per al Programa de Cultura Científica i de la Innovació 2011.


  L’objecte de la convocatòria és concedir subvencions per al finançament d’accions de foment de la cultura científica i de la innovació, a través de les següents línies d’actuació:
  1. Projectes de foment de la cultura científica
  2. Projectes de foment de la cultura de la innovació
  3. Xarxes de comunicació i divulgació de la ciència i la innovació.


  El pressupost total de la convocatòria és de 4.000.000 d’€ i la dotació pressupostària màxima per projecte és de 150.000 €, podent-se finançar fins a un 60% del pressupost del projecte.


  Poden ser beneficiàries totes les entitats amb personalitat jurídica pròpia, amb seu i legalment constituïdes a Espanya en el moment de presentació de la sol·licitud.


  El termini de presentació de sol·licituds s’obre el 14 de Febrer i finalitza el 24 de Març (a les 13:00 hores). Per més informació, cliqueu aquí.
   

 • 07 de febrer de 2011

  Oberta la convocatòria Intelligent Energy - Europe II de la Unió Europea

  Oberta la Convocatòria Intelligent Energy - Europe II del programa Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007 to 2013) de la Unió Europea.
  L’objectiu de la convocatòria és el de contribuir a l’augment de la competitivitat de les empreses i la seva capacitat d'innovació en l’àrea de l'energia sostenible mitjançant el tipus d’actuacions següents:

  • Fomentar l’eficiència energètica i l’ús racional de les energies renovabables.
  • Promoure noves fonts d’energia renovable.
  • Promoure l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en el transport

  El pressupost de la convocatòria per a l’any 2011 és de 67 M d’€.
  La convocatòria estarà oberta fins al proper 12 de Maig de 2011.
  El tipus de projectes que es finançaran són projectes en cooperació (un mínim de tres socis de tres països diferents de la UE) d’elevat impacte i d’elevat valor afegit per Europa. El finançament aportat per la UE per als projectes proposats pot arribar fins a un 75% del pressupost total del projecte.

  Enllaços d’interès:
  - Pàgina web de la convocatòria  (en anglès)
  - Text de la convocatòria (en anglès)
  - Programa de treball 2011 de la convocatòria (en anglès)
  - Guia per a sol·licitants (en anglès)
   

 • InnoCash
  25 de gener de 2011

  S’obre la convocatòria d’ajuts INNOCASH 2011 gestionats per la Fundación Genoma (fase de pre-oferta)

  Innocash és un programa de transferència Inversa produïda per la compra de resultats oferts a l'aparador virtual InnoCash, per desenvolupar i dur a mercat productes i/o serveis innovadors, afavorint la cooperació publico-privada en projectes tecnològics amb expectatives reals de negoci.

  Un projecte InnoCash cal que estigui emplaçat en alguna de les àrees temàtiques de les accions estratègiques del Pla Nacional d'R+D, que sigui innovador i de gran potencial comercial. Cal que tingui un punt de partida científic sòlid, dirigit a una necessitat de mercat clarament identificada per tal d’obtenir avantatges competitius i diferencials respecte a les solucions actuals.

  Aquest programa es divideix en dues fases, podent incorporar-se el sol·licitant en qualsevol de les depenent del tipus de proposta que enviï:

  1. Fase de valorització: S'inicia amb l'enviament per part del proveïdor d'una "pre-oferta" de tecnologia que, si és validada per Fundación Genoma, esdevé una "Oferta", accedint a l'elaboració d'un complet "Dossier Tecnològic" que ajudi a valorar la tecnologia. L'oferta valoritzada es publica en el Aparador Tecnològic "d’InnoCash i es difon al sector empresarial en unes condicions molt més favorables per captar l'atenció de potencials inversors del que estava a l'inici del procés. Hi ha la possibilitat que no sigui necessari presentar una "preofertes" si la tecnologia es troba en una fase de maduresa prou avançada per no requerir l'elaboració d'un Dossier Tecnològic finançat pel programa.
  2. Fase de Finançament: Quan l'Oferta ha estat publicada, si algun inversor/promotor formalitza el seu interès en invertir i desenvolupar un projecte d'innovació a partir d'aquesta tecnologia, aquesta pot passar a la categoria de "Projecte en Gestació" (Peng), i es difon com a tal en l'Aparador amb la finalitat de captar fons addicionals per part d'altres "inversors co-finançadors". Si el Peng és atractiu, i obté més finançament, llavors entra Innocash per completar el capital necessari. Arribat a aquest punt, el Peng es converteix finalment en un "Projecte Innocash".

  Detall de la convocatòria:

  L'objecte de la present convocatòria és la presentació de pre-ofertes de tecnologies a la fase de valorització. Es podran beneficiar d'aquesta ajuda els proveïdors de tecnologies: investigadors pertanyents a centres públics de recerca (de forma individual oa través de les OTRI), centres privats de recerca i desenvolupament universitari, centres tecnològics, parcs tecnològics i empreses (EBT) de menys de dos anys des de la seva constitució.

  El termini de presentació s'acaba el proper 31 de desembre de 2011 o fins a esgotar fons. La disponibilitat pressupostària per a la fase de pre-ofertes a 2011 és de 500.000€. El termini de resolució serà de 30 dies naturals des de la recepció de la pre-oferta de tecnologia i les ajudes podran arribar fins als 4.000€ (IVA inclòs) per a la realització d'un dossier tecnològic per part d'una de les entitats seleccionades a aquesta finalitat mitjançant concurs públic per Genoma España.

  Enllaços d’interès:

 • ACC1Ó
  31 de gener de 2011

  La línia de préstec Crèdit Innovació gestionada per part d'ACCIÓ ha exhaurit el seu pressupost

  Tot i que el termini de sol·licitud expirava el proper 15 de març de 2011, aquesta línia de préstecs per a la realització de projectes d'R+D+i, mitjançant entitats financeres a condicions preferents, acaba d'exhaurir avui el pressupost de 12M€ del que disposava fruit de l'allau de sol·licituds que hi ha hagut darrerament.

  ACC1Ó a partir del proper més de Març iniciarà la publicació dels nous ajuts previstos per aquest 2011, començant pels d'Internacionalització.

 • ICO+CDTI
  24 de gener de 2011

  Línes principals de finançament de l'ICO per a projectes d'R+D+i a 2011

  L'Institut de Crèdit Oficial (ICO), entitat pública empresarial de la Secretaria d'Estat d'Economia del MEH, vol afavorir aquest 2011 els projectes d’R+D+i empresarials mitjançant les següents vies de finançament:

  • Fons FESpyme (Obert tot l’any): Finançament orientat a empreses espanyoles que, havent superat les primeres fases d'implantació, realitzen inversions per impulsar el seu creixement ja sigui per mitjà de l’adquisició d'actius fixos productius, nous o de segona mà, l'IVA de les inversions, la compra d'empreses, les inversions en R+D+i així com processos d'internacionalització.
  • Fons Jeremie Condicions (Obert tot l’any) Aquest fons està dirigit a empreses que duguin a terme inversions en R+D+i en territori nacional i que els seus projectes siguin objecte de finançament per part de CDTI. L'ICO, en qualitat de gestor d’aquest fons, ofereix a les empreses que hagin obtingut finançament del CDTI, avals davant d'aquest organisme que els permetin rebre fins al 75% del finançament per avançat.
  • Properament s’obrirà, en col·laboració amb el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), entitat que gestionarà l’ajut, una nova línia de finançament anomenada INNOCRÈDIT, que tindrà per objectiu donar suport a projectes d'innovació orientats a renovar el seu model productiu mitjançant préstecs de mediació. CDTI serà l'encarregat d'atorgar la qualificació del projecte innovador, basat en un anàlisi tècnic, per tal que pugui beneficiar del finançament sol·licitat. A banda d'INNOCRÈDIT MICINN, al qual CDTI està adscrit, i l'ICO van acordar dos altres vies: INVENTA i INVIERTE. Un cop es coneguin més detalls, informarem puntualment.