Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu - Convocatòria d'ajuts

Mostrant de 141 a 145 de 159 entrades disponibles

 • MICINN
  28 de desembre de 2010

  S’obre la convocatòria corresponent a 2011 del Programa Nacional de Contractació i Incorporació de RRHH de Recerca

  S’obre la convocatòria corresponent a l'any 2011 del procediment de concessió d'ajuts del Programa Nacional de Contractació i Incorporació de Recursos Humans de Recerca, en el marc del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011.

  Aquesta convocatòria consta de 3 subprogrames:

  • Ramon y Cajal (RyC): concessió d'un màxim de 250 ajudes d'una durada de cinc anys per a la contractació laboral de doctors per centres de recerca i desenvolupament (centres d'R+D).
  • Juan de la Cierva (JdC): concessió d'un màxim de 350 ajudes d'una durada de tres anys per a la contractació laboral de doctors per centres d'R+D, per a incorporar a equips de recerca.
  • Personal Tècnic de suport (PTA): concessió d'un màxim de 320 ajudes, d'una durada màxima de tres anys, a centres d'R+D per a la contractació de personal tècnic de suport en les seves diferents modalitats.

  Aquest any només hi ha un únic termini de presentació de sol·licituds per a cada un dels subprogrames, i és el següent:

  1. RyC: del 20 Gener al 20 Febrer 2011
  2. JdC: del 20 de Gener al 17 de Febrer 2011
  3. PTA: del 26 de Gener al 23 de Febrer 2011

  Per veure més en detall cadascun dels tres subprogrames, cliqueu aquí.
   

 • MICINN
  07 de gener de 2011

  Publicació del Programa de Treball per a 2011 del MICINN

  S’acaba de publicar el Programa de Treball del Ministeri de Ciència i d’innovació per a 2011, un recull dels ajuts que es convocaran, amb terminis i pressupostos estimats.
  Respecte a 2010 hi la les novetats següents a tenir en compte:

  • Es convocarà un nou ajut, anomenat Severo Ochoa, que acreditarà a centres i unitats de recerca espanyols d'excel·lència ja existents.
  • S'amplia el programa INNCORPORA, integrant el Torres Quevedo (que es centrarà en la contractació de doctors en el sector empresarial) i noves línies de finançament per a la contractació i formació de tecnòlegs en el sector productiu.
  • Es posen en marxa les següents actuacions:
   • INNOCREDIT (CDTI), per donar suport a la realització de projectes innovadors orientats a renovar el model productiu de les empreses.
   • Nova convocatòria renovant el programa INNOCAMPUS (MICINN), de foment de la recerca, innovació i transferència a les universitats.
   • En Avança (MITYC) es llancen dues noves línies: Continguts digitals i Eficiència energètica
  • L'any 2011 NO es convocaran les següents actuacions:
   • Contractació de doctors en investigació agrària i alimentària (INIA)
   • Projectes de recerca CONSOLIDER (MICINN)
   • Innoempresa (MITYC). Això implica que ACC1Ó tampoc els publicarà.
   • CDTI-Banca (CDTI)
   • Consorcis Estratègics Nacionals d'Investigació Tècnica , CENIT (CDTI)
   • Tecnoeuropa (CDTI)
   • Infraestructures científiques i tecnològiques del Sistema Nacional de Salut (ISCIII)
   • Projectes d'infraestructures cientificotecnològiques cofinançades pel FEDER (MICINN), en ser de caràcter bianual i haver-se convocat ja el 2010.

  Atès que el programa de treball no deixa de ser un exercici de planificació, es poden produir modificacions, que seran puntualment recollides en els corresponents informes de seguiment semestrals del programa de treball, que es publicaran al web del Ministeri.

  Per accedir a la versió actual del Pla de Treball, cliqueu aquí.
   

 • MICINN
  22 de desembre de 2010

  Convocatòria 2011 per a projectes de recerca bàsica i accions complementàries

  Ahir va sortir publicat al BOE els ajuts corresponents a 2011 per a la realització de projectes de recerca bàsica i accions complementàries dins del Programa Nacional de Projectes de Recerca Fonamental, en el marc del VI Pla Nacional de Recerca Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011.

  Les actuacions objecte d'aquesta convocatòria estan dirigides a promoure la recerca de qualitat, evidenciada tant per la internacionalització de les activitats i la valorització dels seus resultats atenent al seu alt impacte científic i tecnològic, així com per la seva contribució a resoldre de problemes socials , econòmics i tecnològics.

  Els ajuts seran en forma de subvenció a fons perdut i de bestreta reemborsable. El pressupost global és de 463.8M€ (353.8M€ en forma de subvenció i 110M€ en forma de bestreta reemborsable).

  Aquests ajuts s’estructuren en 3 subprogrames:

  • Projectes de Recerca Fonamental No Orientada (325M€ subvenció + 105M€ bestreta)
  • Accions Complementàries a Projectes de Recerca Fonamental No Orientada (16M€ subvenció + 5M€ bestreta)
  • Projectes de Recerca Fonamental Orientada als Recursos i Tecnologies Agràries en coordinació amb les CCAA i les seves Accions Complementàries corresponents (12.8M€ subvenció)

  Els terminis i els beneficiaris dins de cada subprograma varien segons quin sigui l’àmbit d’actuació.
  Per més informació, cliqueu aquí.
   

 • MICINN
  14 de desembre de 2010

  INNCORPORA per contractació de tecnòlegs amb titulació de FP o equivalent

  S’acaben de publicar les ajudes corresponents al subprograma INNCORPORA, per a la contractació de tecnòlegs amb titulacions de formació professional de grau superior o equivalent , dins del Programa Nacional de Contractació i Incorporació de Recursos Humans de la Línia Instrumental d'Actuació en Recursos Humans del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (R+D+i) 2008-2011.

  El MICINN hi destina un total de 100M€ en préstecs i 1.4M€ en forma de subvenció a fons perdut.

  Aquest ajut va destinat a Empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials, i parcs científics i tecnològics, per a contractar i formar inicialment a tecnòlegs (amb experiència mínima demostrable d’1 més en projectes d’R+D+i) que disposin del Grau Superior de Formació Professional i que realitzin un projecte d’R+D+i entre 2010 i 2012.

  L’ajut és en forma de bestreta reemborsable a condicions preferents per cobrir els costs de contractació i despesa indirecta, existint també una part en forma de subvenció a fons perdut destinada a sufragar els costos de la formació inicial obligatòria de la primera anualitat. Es permet sol·licitar fins al 100% de l’import de l’actuació.

  El termini s’exhaureix el proper 10 de Febrer de 2011.
  Per més informació, cliqueu aquí.
   

 • ACC1Ó
  10 de desembre de 2010

  Publicació convocatòria Crèdit Innovació (ACC1Ó) per projectes d'R+D+i iniciats a partir de 01.01.2010

  Avui s'ha obert de nou la convocatòria de la línia de préstecs mitjançant entitats financeres per a projectes de recerca, desenvolupament i innovació, coneguda com a "Crèdit Innovació " gestionat per ACC1Ó, l’Agència de suport a l’Empresa Catalana.

  La quantitat destinada a aquesta línia de préstec és de 12M€ i s’hi poden beneficiar tant Empreses com Entitats privades sense ànim de lucre amb participació empresarial als seus òrgans de govern; ambdues establertes a Catalunya o que s’hi vulguin establir; i que realitzin projectes d’R+D+i.
  Cal que els projectes s’hagin iniciat amb data posterior a l’1 de gener de 2010 i hauran de finalitzar en un termini màxim de 3 anys a partir de la data de la sol·licitud. Els préstecs seran en condicions preferents i permetrà finançar personal propi, col·laboracions externes, actius fixos i altres materials necessaris:

  • Import: entre 100.000€ i 900.000€ (es finança fins al 75% de la despesa elegible del projecte)
  • Interès: 1.75% (sense comissions)
  • Amortització: 10 anys (fins a 2 anys de carència)
  • Desemborsament del 100% de l’import a l’inici.
  • Garanties: les requerides per l’entitat financera (La Caixa, Caixa Catalunya, Banc Sabadell, BBVA, BSCH, Caixa Penedès i Banesto.)


  El termini per presentar sol·licituds finalitza el proper 15 de Març de 2011.
  Per més informació, cliqueu aquí.