Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu - Convocatòria d'ajuts

Mostrant de 146 a 150 de 159 entrades disponibles

 • MITYC
  01 de desembre de 2010

  Publicació convocatòria per al foment de la competitivitat de sectors estratègics industrials

  Avui s'han publicat al BOE els ajuts per al foment de la competitivitat de sectors estratègics industrials del MITYC

  L'objectiu dels ajuts és impulsar actuacions dirigides al manteniment i millora de la competitivitat de sectors estratègics industrials, en el període 2010-2011. Els sectors estratègics industrials objecte de la present ajuda són els següents:

  • Sector de béns i equips (elèctric-electrònic, telecomunicacions, mecànic, etc.)
  • Sector químic i farmacèutic
  • Sector metal·lúrgic i siderúrgic
  • Fabricació de productes metàl·lics i fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
  • Sector Ferroviari
  • Sector Automoció
  • Sector Auroespacial
    

  Per més informació cliqueu aquí

 • SOC
  18 de juny de 2010

  Ampliació de termini Projectes Innovadors finançats pel FSE-SOC

  Avui s'ha publicat al DOGC una ampliació del termini de presentació dels ajuts per a Projectes Innovadors finançats pel Fons Social Europeu i el Servei d'Ocupació de Catalunya fins al proper 30 de juny.

  Aquest ajut preveu focalitzar recursos en aquells projectes que tinguin un fort impacte territorial i/o sectorial. Projectes innovadors i transversals on els valors més importants siguin la cooperació, la creativitat, el lideratge i la qualitat, i que comptin amb la participació del màxim d’agents implicats.

  Per més informació cliqueu aquí.

 • INNCORPORA
  18 de juny de 2010

  Ampliació de termini INNCORPORA

  Avui s'ha publicat al BOE una ordre que amplia el termini de presentació de l'ajut del MICINN INNCORPORA, ajut que pretén donar suport a la contractació i formació inicial de tecnòlegs per a la realització d'un projecte concret d'R+D en el període 2010‐2012.

  Més informació aquí.

 • INNPLANTA
  16 de juny de 2010

  Publicació convocatòria INNPLANTA per a entitats públiques

  Avui s'ha publicat al BOE l'ajut INNPLANTA-entitats públiques que té per objectiu donar suport a la realització d'accions dirigides a implantar o millorar infraestructures científico-tecnològiques i a l'adquisició d'equipament en els Parcs Científics i Tecnològics, en ambdós casos per a ser utilitzats per a activitats d'R+D+i i de transferència de resultats d'investigació, preferentment des de les entitats públiques de recerca a les empreses instal·lades al Parc, fomentant la cooperació i col·laboració entre els agents del sistema ciència, tecnologia, empresa i ciutadà.

  Per més informació cliqueu aquí.

 • Plan Innovacción 2010
  24 de maig de 2010

  S'obre la convocatòria INNPACTO destinada a projectes de desenvolupament experimental en col·laboració

  La convocatòria INNPACTO finança projectes en cooperació publico/privada entre organismes de recerca i empreses, per a la realització de projectes d'R+D+i orientats cap a productes explotables basats en la demanda. Amb aquests projectes es pretén crear empreses innovadores, orientar l'activitat d'empreses ja existents cap a l'activitat innovadora, mobilitzar la inversió privada, generar ocupació i millorar la balança tecnològica del país.

  INNPACTO engloba les antigues modalitats de: Aplicada Col·laborativa (CIT), Aplicada a Parcs (PPT), PSE, TRACE, PID per a CTs, Projectes de Recerca Aplicada, Projectes de Desenvolupament Experimental, Projectes de Transport i d'Infraestructures i Projectes de Mobilitat sostenible.

  Els projectes objecte d'ajuda en el subprograma INNPACTO seran projectes de desenvolupament experimental.

  El termini de presentació de sol·licituds s'acaba el proper 22 de Juny a les 12h del migdia. Per més informació, cliqueu aquí.