Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu - Convocatòria d'ajuts

Mostrant de 31 a 35 de 159 entrades disponibles

 • 30 de novembre de 2017

  Publicació d'ajuts per a Destinacions Turístiques Intel·ligents

  MINETUR ha publicat aquesta convocatòria per a la creació i millora de Destinacions Turístiques Intel·ligents, amb fons FEDER, per a entitats locals territorials segons l'article 3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril.

  Cliqueu aquí per a tota la informació.

 • 15 de novembre de 2017

  Publicació de la convocatòria Retos-Colaboración 2017 de MINECO

  Es tracta d'una bona oportunitat per a finançar projectes R+D+I de 2 a 4 anys de durada. El pressupost mínim del projecte ha de ser mínim de 500.000 euros i hi ha de participar com a mínim una empresa i una entitat de recerca.

  Cliqueu aquí per a tota la informació.  

 • 31 d'octubre de 2017

  Publicació dels nous Programes de Treball de l'H2020 per al trienni 20118 - 2020

  Els programes han estat publicats al Portal del Participant, però també els podeu trobar en el nostre web clicant aquí.

 • 24 d'octubre de 2017

  Publicació de l'ajut Torres Quevedo 2017 per part de MINECO

  S'ha publicat la convocatòria Torres Quevedo 2017 que ofereix ajuts per a la contractació de doctors a les empreses i altres entitats d'innovació (també associacions empresarials). Són ajuts que financen els costos de contractació d'aquests doctors que hauran de portar a terme projectes de R+D+I, de tres anys, en el si de les entitats beneficiàries.

  Cliqueu aquí per a tenir tota la informació. 

 • 16 d'octubre de 2017

  ACCIÓ publica la línia d'ajuts de reforç a la competitivitat empresarial per a entitats de suport a l'empresa

  Són beneficiaris potencials les entitats de suport a l’empresa (públiques o privades) amb establiment operatiu a Catalunya que demostrin haver realitzat projectes de reforç de la competitivitat, així com les empreses i agents d'entorn que formin part d'aquestes entitats.

  Els projectes han de presentar actuacions com ara:

  • Projectes de cooperació pel desenvolupament de productes, processos i/o serveis innovadors coherents amb els reptes estratègics del àmbit d'actuació de l'entitat sol·licitant.
  • La creació i gestió d'entorns d'aprovisionament, venda, comercialització i/o màrqueting conjunt.
  • Projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de tendències, de gestió, d'estratègia, financer, operacional dels negocis del clúster.
  • Treballs orientats a incrementar el coneixement de l'entorn o reptes competitius del àmbit d'actuació del beneficiari.
  • Projectes interclústers destinats al desenvolupament de noves oportunitats en diversos àmbits de negoci o tecnològics, sorgits d'activitats realitzades entre dues o més entitats de suport a l'empresa.
    

  Cliqueu aquí per a tota la informació.