Tarragona - Regió del coneixement


Arxiu

  • 09 de novembre de 2020

    Startup Capital 2020

    ACCIÓ publica la convocatòria Startup Capital 2020 per al finançament de startups tecnològiques: empreses emergents amb personalitat jurídica pròpia, ànim de lucre, tecnologia pròpia, establiment operatiu a Catalunya, que es trobin en les fases més inicial de la seva activitat empresarial i que l’equip fundador siguin emprenedors que tinguin, com a mínim, el 51% de participacions de l’empresa. No s’inclouen els empresaris individuals. Les empreses han d’estar constituïdes abans del 14 d’octubre de 2020 i no tenir més de 18 mesos de vida al moment de la sol·licitud.

    Cliqueu aquí per a tota la informació.