Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

 • del 01 de desembre de 2010 al 01 d'abril de 2011

  Interreg IV C

  Fons FEDER

  Dirigit a: Només les entitats públiques i els organismes de dret públic són elegibles.

  El programa INTERREG IVC, finançat pel FEDER (Fons Estructurals 2007-2013), té com a objectiu, per mitjà de la cooperació interregional, millorar l'eficàcia de les polítiques de desenvolupament regional i contribuir a la modernització econòmica i l'augment de la competitivitat d'Europa:
  - Permetent als agents locals i regionals en tota la UE l'intercanvi de les seves experiències i coneixements;
  - Posant encontacte les regions amb menys experiència en un camp de coneixement amb les regions més avançades;
  - Garantint la transferència de bones pràctiques en els programes generals dels fons estructurals.