Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

 • del 14 de febrer de 2011 al 24 de març de 2011

  Programa de cultura científica i de la innovació 2011

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Poden ser beneficiàries totes les entitats amb personalitat jurídica pròpia, amb seu i legalment constituïdes a Espanya en el moment de presentació de la sol·licitud.

  La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) ha publicat la convocatòria d’ajudes per al Programa de Cultura Científica i de la Innovació 2011.


  L’objecte de la convocatòria és concedir subvencions per al finançament d’accions de foment de la cultura científica i de la innovació, a través de les següents línies d’actuació:
  1. Projectes de foment de la cultura científica
  2. Projectes de foment de la cultura de la innovació
  3. Xarxes de comunicació i divulgació de la ciència i la innovació.


  El pressupost total de la convocatòria és de 4.000.000 d’€ i la dotació pressupostària màxima per projecte és de 150.000 €, podent-se finançar fins a un 60% del pressupost del projecte.