Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

 • del 21 de desembre de 2011 al 29 de febrer de 2012

  ENPI CBCMED - Standard Projects

  Unió Europea

  Dirigit a: Institucions i empreses, públiques i privades, dels països de la conca mediterrània

  És un programa d'ajuts a consorcis existents o creats 'ad hoc' amb els objectius de contribuir a la promoció del procés de cooperació sostenible i harmoniós entre els països de la Conca Mediterrània, d'afrontar els reptes comuns i de millorar les seves potencialitats endògenes

  El Programa s'articula en quatre prioritats:
  1. Promoció del desenvolupament socioeconòmic i la millora dels territoris: es concentra en
  la innovació i la recerca en sectors clau per a l'àrea de la cooperació, la creació de sinergies potencials entre els països mediterranis i les estratègies d'enfortiment de la planificacióterritorial
  2. Promoció de la sostenibilitat del medi ambient a nivell de conca: a través de la preservació del patrimoni natural comú, la reducció de factors de risc per al medi ambient, la millora de l'eficiència energètica i la promoció de la utilització de fonts d'energia renovables
  3. Promoció de millors condicions i modalitats per garantir la mobilitat de les persones, béns i capitals: el suport als fluxos de persones entre els territoris com un plus cultural, social i econòmic per als països d'ambdues ribes, i la millora de les condicions i modalitats de circulació de béns i capitals entre els territoris
  4. Promoció de la governabilitat i el diàleg intercultural local: suport a l'intercanvi, formació i
  desenvolupament professional dels joves i totes les formes de diàleg entre les comunitats
  així com millorar el procés de la governança a nivell local.