Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

 • del 14 de maig de 2013 al 05 de setembre de 2013

  Eco Innovation 2013

  Unió Europea

  Dirigit a: Persones jurídiques, públiques o privades dels estats membres de l'UE i d'altres amb conveni, actuant individualment o en cooperació.

  La convocatòria Eco-Innovation forma part del Programa Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) de la UE.
  La convocatòria dóna suport a projectes:
  • orientats a la primera aplicació o a aplicacions comercials de tècniques, productes, processos o pràctiques Eco-Innovadores, que
  • ja s’hagin demostrat tècnicament, però
  • degut als riscos que encara comporta necessiten incentius per a penetrar de manera significativa en el mercat.
  CIP Eco-Innovation també donar suport a les activitats orientades al mercat relacionades amb l’adopció de tecnologies mediambientals i activitats d’Eco-Innovació per empreses i la implementació d’aproximacions noves o integrades cap a la Eco-Innovació."
  Objectius:
  - Promoure l'adopció d'accions noves i integrades a l'eco-Innovació en camps com ara la gestió del medi ambient i productes, processos i serveis més respectuosos del medi ambient.
  - Fomentar l'adopció de solucions ambientals mitjançant el seu augment en el mercat i la penetració en el mercat. Aquestes solucions han de ser mitjançant productes, processos, tecnologies o serveis d’elevat valor afegit.
  - Augmentar les capacitats d'innovació de les PIME.
  En general, la present convocatòria dóna suport a projectes que aborden els objectius esmentats anteriorment amb un una clara prioritat a les PIME."
  Àrees prioritàries:
  1. Reciclatge de materials
  2. Productes de construcció sostenibles
  3. Sector de l'alimentació i begudes
  4. Aigua
  5. Economia verda