Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

  • del 31 d'octubre de 2012 al 11 de desembre de 2012

    Personal Técnico de Apoyo 2012

    Ministeri d'Economia i Competitivitat

    Dirigit a: Organismes públics d'R+D: Universitats, Altres centres públics d' R+D, centres públics i privats sense ànim de lucre, Centres Tecnològics.

     L'objectiu d'aquest subprograma és la concessió d'un màxim de 210 ajudes d'una durada màxima de tres anys per a la contractació laboral de personal tècnic de suport en organismes d'investigació destinats al maneig d'equips, instal · lacions i altres infraestructures de R + D + I (tècnics per a suport a infraestructures) per tal d'incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures científico-tecnològiques, a la promoció de la creació i desenvolupament d'empreses de base tecnològica (EBT) en el si dels centres de R + d (tècnics per a suport a EBT) i l'impuls de la participació de les institucions en projectes i programes europeus i internacionals en el camp de la R + d + I (tècnics per a suport a l'impuls de la participació internacional).