Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

  • Convocatòria Oberta

    Els projectes individuals de Recerca i Desenvolupament (PID) són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés productiu, producte o servei. Aquests projectes poden comprendre tant activitats de recerca industrial com de desenvolupament experimental.


    Per més informació, cliqueu aquí.