Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

 • del 25 de març de 2014 al 24 d'abril de 2014

  Subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols i a l'exterior 2014 - OEPM

  Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

  Dirigit a: El beneficiari és la persona física o la persona jurídica, amb domicili a Espanya, que hagi realitzat, o per compte de la qual s'hagi realitzat, l'activitat objecte de la subvenció.

  Aquest ajut es divideix en dos programes, compatibles entre si:

  a) Programa d'ajuts per al foment de sol·licituds de patents i models d'utilitat a l'exterior
  Intensitat de l'ajut: Si PIME o persona física fins el 80% (si no, fins el 70%) dels imports de referència per activitat exposats en ANNEX II d'aquest document. 
  Per la realització d'alguna de les següents activitats, compatibles entre si:
  a.1) Per l'extensió d'una sol·licitud de patent o d'un model d'utilitat davant les oficines nacionals de països tercers o oficines regionals de patents, les següents activitats:
  1. º La sol·licitud d'una patent o d'un model d'utilitat.
  2. º La validació d'una patent europea.
  3. º La recerca de anterioritats a l'Estat de la Tècnica.
  4. º L'examen de la sol · licitud de patent.
  5. º La concessió de la patent.
  6. º Les anualitats davant l'Oficina Europea de Patents (EPO).
  7. º La traducció de les memòries completes de les sol · licituds de patents o de models d'utilitat a fi de presentar la mateixa davant les oficines nacionals de països tercers o oficines regionals de patents.
  a.2) Les activitats realitzades dins del procediment internacional PCT, les següents activitats:
  1. º La sol·licitud internacional PCT quan la OEPM hagi actuat en qualitat d'Oficina Receptora.
  2. º Hi internacional quan la OEPM hagi actuat en qualitat d'Administració de Recerca Internacional.
  3. º L'examen preliminar internacional quan la OEPM hagi actuat en qualitat d'Administració d'examen preliminar internacional.


  b) Programa d'ajuts per al foment de sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols per a PIME i persones físiques.
  Les activitats objecte de subvenció són aquelles sol·licituds de patents o de model d'utilitat que hagin estat publicades durant tot l'any 2010 i 2011, i fins el 4 de juny de 2013
  Intensitat de l'ajut: fins el 90% dels imports de referència de les següents activitats subvencionables.
  1. º La sol·licitud d'un model d'utilitat espanyol, 70 euros.
  2. º La sol·licitud i la realització de l'informe de recerca de anterioritats a l'Estat de la Tècnica (IET) per a les sol·licituds de patents espanyoles, 650 euros.