Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

 • del 14 de juny de 2013 al 06 de setembre de 2013

  InnoEmpresa 2013

  ACC1Ó

  Dirigit a: Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

  Ajuts del programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses.

  Tipus de projectes:
  a) Projectes de desenvolupament de nous productes diferencials.
  Es considerarà que una empresa desenvolupa un producte diferencial quan:
  - Una empresa que mai ha desenvolupat un producte propi, desenvolupa el seu primer producte.
  - Una empresa que ja desenvolupa i comercialitza productes propis, desenvolupa un producte totalment diferent."
  Segons el número d'empreses beneficiaries es diferenciarà entre dues tipologies de projectes subvencionables:
  a.1 Projectes individuals, amb despesa subvencionable acceptada mínima de 30.000 euros si es tracta d'una petita empresa i de 60.000 euros si es tracta d'una mitjana empresa."
  a.2 Projectes de co-desenvolupament de nous productes diferencials, una despesa subvencionable acceptada mínima de
  60.000 euros (associada a l'etapa de desenvolupament)."

  b) Projectes d'iniciació a la sistematització de la innovació
  Són objecte el 'aquests ajuts els projectes adreçats a gestionar el procés d'innovació de forma sistemàtica, de manera que I'empresa desenvolupi el seu propi model de gestió de la innovació amb I'ajut d'un assessorament extern. Aquests projectes hauran de tenir una despesa acceptada mínima de 10.000 €."