Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

 • del 22 de novembre de 2013 al 20 de gener de 2014

  Emplea Titulados Univeristarios y Formación Profesional Grado Superior de MINECO

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: Empreses, Centres Tecnològics i Fundacions privades, Associacions d'empreses...

  Es tracta d'una línia d'ajuts en forma de préstec en condicions favorables per a la contracatció de tecnòlegs i de subvenció a fons perdut per a la seva posterior formació.

  Els ajuts poden tenir entre 1 i 3 anys i inclouen com a despesa elegible la despesa del associada al contracte del tecnòleg (sou brut + SS a càrrec de l'empres), el 20% d'aquesta despesa en concepte de costos indirectes i l'import de tota la formació.

  El préstec té un tipus d'euribor a 1 any, sense diferencial, i una amortització a 5 anys que n'inclou 2 de carència.