Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

 • del 19 de desembre de 2013 al 03 de febrer de 2014

  Suport a activitats de Grups de Recerca (SGR) - AGAUR

  AGAUR

  Dirigit a: Grups de recerca de les universitats, centres públics o privats que tinguin com a activitat principal la recerca

  Objecte
  L’objecte de la convocatòria és donar suport als grups de recerca de Catalunya que treballen en les diferents àrees científiques, per tal de reconèixer i promoure la recerca de qualitat, la transferència de coneixement i la internacionalització de les seves activitats científiques.

  La convocatòria preveu, en una primera fase, el reconeixement dels grups de recerca que compleixin els requisits per a cada modalitat i, en una segona, l’avaluació de tots els grups que permetrà l’atorgament de finançament en funció de la puntuació obtinguda. El reconeixement com a grup de recerca de Catalunya no implica, necessàriament, el seu finançament, però sí, en tots els casos, la necessitat de signar el document d’acceptació en les condicions i els terminis que preveuen aquestes bases.