Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

  • del 06 de gener de 2015 al 01 de desembre de 2015

    FAST TRACK TO INNOVATION-Horizon2020

    Unió Europea

    Dirigit a: 3-5 entitats legals (d'almenys 3 Estats Membres diferents). Important presència Industrial

    El passat 6 de gener es publica la convocatòria sobre l’acció pilot Fast Track to Innovation, novetat d’H2020 que té per objectiu finançar activitats d’innovació properes al mercat, que només incloguin des de la fase de demostració fins a la fase de mercat; L’aproximació al mercat ha de produir-se en un termini de fins 3 anys a partir de l’inici del projecte. Es tracta d’una convocatòria “bottom-up” però les temàtiques han d’estar relacionades amb els objectius específics del Pilar II de lideratge industrial o Pilar III dels reptes socials.

    Consorcis formats entre tres i cinc entitats legals, d’almenys tres Estats membres o països associats diferents. Projectes oberts a tot tipus d’entitats, però és obligatori la presència industrial: a) un 60% del pressupost del projecte està destinat a participants industrials; b) en els consorcis de 3 o 4 partners almenys 2 socis han de ser industrials i en consorcis de 5 entitats, almenys 3 participants han de ser-ho.

    El pressupost global de la convocatòria és de 100M€ amb una contribució màxima per projecte de 3 M€. La convocatòria 2015 té 3 cut-off dates: 29 d’abril del 2015; 1 de setembre del 2015 i 1 de desembre del 2015.  Els GA es signaran com a més tard sis mesos després de la data del cut off de la convocatòria. Per a l’any 2016 hi ha planificada una convocatòria similar. Es preveu que entre les convocatòries 2015 i 2016 es financin 100 projectes amb una mitjana de pressupost del voltant de 2 milions per projecte.

    Disponible el vídeo de presentació de la CE d’aquesta convocatòria realitzada el passat 9 de gener 2015 a Brussel·les.