Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

 • del 01 de juliol de 2015 al 30 de setembre de 2015

  Nuclis Bilaterals Catalunya - Alemanya/Xile

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses o agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya en col·laboració amb al menys una empresa dels països elegibles.

  Actuacions amb una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes. Haurà de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i de la tecnologia, així com d’escalabilitat a convocatòries internacionals de R+D o licitacions internacionals.
  Es valorarà la generació de nova ocupació (especialment aquella d’alt nivell de qualificació tècnica) i d’inversions industrials o el manteniment de l’activitat científica i productiva a Catalunya, així com la participació de membres del sistema de Recerca i Innovació de Catalunya com a col·laboracions externes (subcontractacions).
  Les inversions (part catalana) s’han de dur a terme a Catalunya i han de comportar l’obtenció de productes i processos nous o tecnològicament millorats tecnològicament respecte als ja existents.
  Els projectes han de tenir un alt potencial de comercialització en mercats internacionals i han de demostrar la contribució equitativa dels participants (en quant a activitats de R+D, pressupost i compromís de les empreses en l'explotació).
  La part catalana del projecte s’ha de dur a terme a Catalunya.
  L’ajut es revocarà si el projecte perd la component transnacional.

  Durada dels projectes: han de començar el 2015 i durada màxima de 2 anys.