Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

  • del 03 d'agost de 2018 al 03 de desembre de 2018

    FEDER – Execució d’Actuacions de Vies Ciclistes

    Fons FEDER

    Dirigit a: Les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments catalans de poblacions de més de 20.000 habitants

    Objectiu: fomentar l'execució d'actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i emmarcades dins els objectius temàtics 4 i 6, afavorir el pas a una economia baixa en carboni a tots els sectors, i conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos, respectivament.

    Actuacions subvencionables:

    Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat quotidiana

    Línia 2. Vies ciclistes en àmbits d'interès natural o cultural destinades principalment a un ús turístic