Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

 • del 21 de juny de 2019 al 21 d'agost de 2019

  Subvencions per a la prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials - Agència de Residus de Catalunya

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Les empreses (tant microempreses, com petites, mitjanes i grans empreses) i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya i que aquest sigui el centre objecte de l’actuació.

  Objectiu: contribuir a que les empreses millorin el seu comportament ambiental en matèria de gestió de residus cofinançant projectes que permetin reduir la generació de residus en els processos de fabricació. Inclou projectes de modificació de processos, d’una millor gestió dels residus generats, de l’aplicació de les millors tecnologies disponibles, de substitució de matèries primeres per materials reciclats i de recerca industrial i desenvolupament experimental.
  Actuacions subvencionables:
  • Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles (dins del centre productiu objecte de l’actuació) que tinguin per objecte:
  A1. La prevenció dels residus en el procés productiu.
  A2. La preparació per a la reutilització, el reciclatge i la separació eficient dels residus que en permeti la valorització posterior.
  A3. La modificació de processos que permetin admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.
  • Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials. Poden incloure la recerca industrial i desenvolupament experimental:
  B1. Els projectes d’R+D per a la prevenció de residus i el reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implementació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.
  B2. Els projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.
  B3. Els projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.