Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

 • del 18 de setembre de 2019 al 17 d'octubre de 2019

  INNOTEC 2019

  ACC1Ó

  Dirigit a: Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya i els Centres TECNIO

  Els ajuts INNOTEC, per a la realització de projectes d’R+D conjunts d’empreses catalanes amb desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO, són subvencions competitives que tenen per objectiu impulsar la col·laboració entre les entitats de recerca i empreses catalanes a través de projectes d’R+D. Els projectes presentats hauran d'estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en l'estratègia RIS3CAT.

  Requisits:
  • Projecte conjunt almenys amb una empresa i un desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO, que siguin autònoms i no estiguin vinculats entre ells. 
  • Cap membre pot participar en més del 70% de la despesa total subvencionable acceptada del projecte.
  • El projecte haurà d’estar regulat per un acord de col·laboració (contingut al punt 5.2 de les Bases Reguladores).
  • Les activitats objecte d’ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya.

  Els projectes han de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 50.000€ i màxima de 200.000€.