Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 1 a 5 de 203 entrades disponibles

 • del 16 d'octubre de 2019 al 05 de novembre de 2019

  ACCIÓ – STARTUP CAPITAL 2019

  ACC1Ó

  Dirigit a: Les startups tecnològiques amb establiment operatiu a Catalunya (veure més requeriments a la fitxa)

  Startup Capital és un ajut minimis, a fons perdut i sense necessitat de garanties per a startups tecnològiques de creació recent.

  Pressupost: les actuacions hauran de tenir un cost total subvencionable entre 60.000 € i 200.000€.

  • Ajut econòmic: el 75% del cost subvencionable amb un màxim de 75.000 € per projecte (mínim 45.000 €). L’empresa ha d’assumir un mínim del 25% amb recursos propis (mínim 15.000 €). 
  • Ajut en espècie: assessorament de 2 tutors, mínim 5 reunions de 2 hores cadascuna (servei valorat en 2.000 €).
 • del 25 de setembre de 2019 al 09 de desembre de 2019

  SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC - FEDER GENCAT

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Entitats participades pel sector públic de la Generalitat de Catalunya de forma no majoritària, fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre amb domicili a Catalunya.

  Objectiu: fomentar l'execució d'operacions en l'àmbit de la gestió i conservació del patrimoni cultural arquitectònic, arqueològic i paleontològic a Catalunya. S’entén per patrimoni cultural els equipaments o altres béns immobles amb valor arquitectònic, arqueològic o paleontològic que estiguin declarats béns culturals d’interès nacional (BCIN), béns culturals d’interès local (BCIL) o espais de protecció arqueològica (EPA).


  Els projectes susceptibles de cofinançament s’han d’adequar als eixos prioritaris, prioritats d'inversió (PI) i objectius específics (OE) del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 següents:

  • Eix prioritari 2. Millorar l'ús, la qualitat i l’accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC): PI 2.3. - OE 2.3.1.
  • Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors: PI 4.3. - OE 4.3.1.
  • Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos: PI 6.3. - OE 6.3.1.
 • del 25 de setembre de 2019 al 09 de desembre de 2019

  SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DELS EQUIPAMENTS D’ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS - FEDER GENCAT

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Entitats participades pel sector públic de la Generalitat de Catalunya de forma no majoritària, fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre amb domicili a Catalunya.

  Objectiu: fomentar l'execució d'operacions en l'àmbit dels equipaments d'arts escèniques i musicals a Catalunya.


  Els projectes susceptibles de cofinançament s’han d’adequar als eixos prioritaris, prioritats d'inversió (PI) i objectius específics (OE) del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 següents:

  • Eix prioritari 2. Millorar l'ús, la qualitat i l’accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC): PI 2.3. - OE 2.3.1.
  • Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors: PI 4.3. - OE 4.3.1.
  • Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos: PI 6.3. - OE 6.3.1.
 • del 25 de setembre de 2019 al 09 de desembre de 2019

  SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DELS EQUIPAMENTS MUSEÍSTICS - FEDER GENCAT

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Entitats participades pel sector públic de la Generalitat de Catalunya de forma no majoritària, fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre amb domicili a Catalunya

  Objectiu: fomentar l'execució d'operacions en l'àmbit dels equipaments museístics a Catalunya. S’entén per equipament museístic els museus inscrits en el Registre de Museus de Catalunya d’acord amb el Decret 35/1992, de 10 de febrer, i els equipaments que acullin propostes museogràfiques i que siguin institucions permanents obertes al públic.


  Els projectes susceptibles de cofinançament s’han d’adequar als eixos prioritaris, prioritats d'inversió (PI) i objectius específics (OE) del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 següents:

  • Eix prioritari 2. Millorar l'ús, la qualitat i l’accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC): PI 2.3. - OE 2.3.1.
  • Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors: PI 4.3. - OE 4.3.1.
  • Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos: PI 6.3. - OE 6.3.1. 
 • del 03 de setembre de 2019 al 15 de novembre de 2019

  SUBVENCIONS PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC)

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades (EMD) i els consells comarcals.

  L’objectiu del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024 és impulsar accions per tal de fer possible implementar les estratègies territorials que han de permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d’oportunitats i la creació de sinèrgies amb els valors i els agents de cada indret. Les dues línies de subvencions del PUOSC tenen la finalitat de cofinançar les obres i serveis de competència municipal.