Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 1 a 5 de 192 entrades disponibles

 • del 03 de juliol de 2019 al 19 de juliol de 2019

  Subvencions per al foment de l’economia circular - Agència de Residus de Catalunya

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Les empreses privades i agrupacions d’empreses privades, en els projectes de classe A o B, i les organitzacions empresarials que tinguin com a finalitat representar els interessos d’un sector empresarial o els sindicats, en els projectes de classe C.

  Objectiu: transformar l’economia amb noves oportunitats de negoci que tinguin en compte tot el cicle de vida dels productes per tal de millorar el comportament ambiental en matèria de prevenció de residus i accelerar la transició cap a models de producció i consum més circulars.

  Actuacions subvencionables: (classes excloents entre elles)

  • Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis. Categories: ecodisseny de nous productes o serveis (productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc.), nous models de negoci (servitització, economia col·laborativa, etc.), reutilització i reparació de productes, serveis de retorn de productes usats, remanufactura, simbiosi industrial, noves aplicacions de materials reciclats, nous processos o tecnologies per valoritzar residus i mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.
  • Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis. Categories: igual que classe A.
  • Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals. Inclouen l’elaboració d’estudis sobre el potencial de l’economia circular, a nivell sectorial o territorial, i les accions de comunicació que se’n derivin (campanyes, jornades, etc.)
 • del 01 de juny de 2019 al 16 de juliol de 2019

  Subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019 - Gencat

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Els municipis de Catalunya amb població inferior a 2.000 habitants

  Objectiu: cofinançar inversions que comportin un valor afegit important als petits municipis per tal d’afavorir la dinamització territorial i la igualtat d’oportunitats de les persones que viuen en aquest entorn.

  Actuacions subvencionables:
  • Inversió en millora de la connectivitat digital.
  • Inversió en equipaments de titularitat municipal amb incidència en la prestació de serveis a la ciutadania.
  • Inversió en la millora dels accessos a espais generadors d’activitat (espais turístics o culturals, polígons industrials, etc.)
  • Inversió per a l’impuls de l’activitat econòmica.

 • del 17 de maig de 2019 al 01 de juliol de 2019

  Neotec 2019 - CDTI

  CDTI

  Dirigit a: Pequeñas empresas innovadoras.

  Puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.

  Serán aceptados proyectos empresariales de cualquier ámbito tecnológico y/o sectorial, excepto aquellos cuyos modelos de negocio se base primordialmente en servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología propia.

  Tampoco serán objeto de ayuda aquellas iniciativas que no reflejen claramente en su plan de empresa la continuidad en el desarrollo de tecnología.

  Se valorará la tecnología propuesta, la necesidad tecnológica y su valor diferencial, la innovación y el reto técnico.

 • del 15 d'abril de 2019 al 20 de maig de 2019

  AEESD 2019 - MINCOTUR (Tecnologías Habilitadoras Digitales)

  Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

  Dirigit a: Empresas privadas con ánimo de lucro constituidas antes del 31/12/2015 y Agrupaciones de interés económico (AIE)

  Tipología de proyectos:
  Proyectos individuales de I+D (TRL 3-7) en materia de Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) de empresas que se encuentren en fase de crecimiento o expansión. Proyectos de bajo nivel de madurez tecnológica, alto riesgo tecnológico y elevado potencial de transformación del sector TIC.

  Ámbitos temáticos:
  • Internet de las cosas
  • Infraestructuras digitales y Redes 5G
  • Computación difusa y en la nube
  • Tecnologías de procesamiento masivo de datos e información
  • Computación de alto rendimiento (HPC)
  • Procesamiento del lenguaje natural
  • Ciberseguridad, biometría e identidad digital y ciberseguridad industrial
  • Bases de datos distribuidas (Blockchain/DLT)
  • Robótica
  • Inteligencia artificial
  • Realidad virtual
  • Micro/nano electrónica

 • del 01 de maig de 2019 al 20 de maig de 2019

  Inversión Empresarial de Alto Impacto 2019 - ACCIÓ

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empresas con establecimiento operativo en Cataluña o que se vayan a constituir antes de la concesión de la ayuda.

  Ayudas para empresas ya establecidas en Cataluña o empresas en proceso de establecerse, con proyectos de inversión de los tipos que se detallan a continuación. No se considerarán elegibles empresas con proyectos de comercio minorista, del sector inmobiliario ni empresas con actividades incluidas dentro del código CCAE 101 de la sección C (Industria manufacturera).  

  a) Proyecto de creación de empleo:
  • Centros de Servicios en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Creación mínima de 25 puestos de trabajo.
  • Centros de decisión de ámbito suprarregional. Creación mínima de 15 puestos de trabajo.
  • Proyectos industriales. Creación mínima de 15 puestos de trabajo.
  • Centros Logísticos: Creación mínima de 15 puestos de trabajo.
  b) Proyectos de inversión empresarial en activos fijos que incorporen una nueva actividad para la empresa en Cataluña o una ampliación de la capacidad productiva. Inversión mínima de 2,5 Mill€ en activos fijos materiales e inmateriales.
  c) Proyectos de creación de empleo y de inversión empresarial en activos fijos con las características que se han definido en los apartados a) y b).
  d) Proyectos de creación de Centros de I+D+i o ampliación de centros ya existentes en Cataluña. Creación mínima de 8 puestos de trabajo vinculados a actividades de I+D+i o 5 puestos de trabajo vinculados a actividades de I+D+i más una inversión en equipamiento científico o de laboratorio de mínimo 500.000€.
  e) Proyectos de inversión en activos fijos de empresas que hayan adquirido Unidades Productivas de empresas en concurso de acreedores del sector industrial o de servicios a la industria. Gasto mínimo de 200.000€ en activos fijos materiales e inmateriales.
  f) Proyectos estratégicos. Deberán suponer un fuerte impacto en creación de puestos de trabajo (50 puestos de trabajo) y en inversión mínima de 5 Mill€ de activos fijos productivos. Deberán estar localizados en alguno de los municipios elegibles (ver mapa abajo).
  g) Proyectos estratégicos para la economía catalana vinculados a Industria 4.0. Deberá haber un gasto mínimo de 6 Mill€ en activos fijos productivos, de los cuales un mínimo de 1,5 Mill€ deberán ser activos vinculados a la Industria 4.0. Deberán estar localizados en alguno de los municipios elegibles