Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 1 a 5 de 187 entrades disponibles

 • del 13 de desembre de 2018 al 14 de febrer de 2019

  Torres Quevedo 2018 - Ministerio de ciencia, innovación y universidades

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Empresas, entre las que se incluyen las empresas «spin-off» y las JEIs, centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales, parques científicos y tecnológicos

  Objetivo: la concesión de ayudas de una duración de tres años a empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos para la contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos, a fin de favorecer la carrera profesional de los investigadores, así como estimular la demanda en el sector privado de personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación.

 • del 05 de novembre de 2018 al 28 de febrer de 2019

  Erasmus+ - Key Action 2 - Knowledge Alliances

  Unió Europea

  Dirigit a: Higher education institutions; public or private, small, medium or large enterprises, research institutes; public bodies at local, regional or national level and other.

    Knowledge Alliances aim at strengthening Europe's innovation capacity and at fostering innovation in higher education and business.
       They intend to:
  • develop new, innovative and multidisciplinary approaches to teaching and learning;
  • stimulate entrepreneurship and entrepreneurial skills of higher education teaching staff and company staff;
  • facilitate the exchange, flow and co-creation of knowledge.
   
 • del 03 d'agost de 2018 al 03 de desembre de 2018

  FEDER – Execució d’Actuacions de Vies Ciclistes

  Fons FEDER

  Dirigit a: Les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments catalans de poblacions de més de 20.000 habitants

  Objectiu: fomentar l'execució d'actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i emmarcades dins els objectius temàtics 4 i 6, afavorir el pas a una economia baixa en carboni a tots els sectors, i conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos, respectivament.

  Actuacions subvencionables:

  Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat quotidiana

  Línia 2. Vies ciclistes en àmbits d'interès natural o cultural destinades principalment a un ús turístic

 • del 18 d'octubre de 2018 al 15 de novembre de 2018

  Start Up - ACCIÓ

  ACC1Ó

  Dirigit a: Les startups tecnològiques: empreses emergents, amb tecnologia pròpia, en les fases inicials de la seva activitat empresarial, que l’equip fundador siguin emprenedors i que tinguin, com a mínim, el 50% de participacions de l’empresa.

  Startup Capital és un ajut minimis, a fons perdut i sense necessitat d’aval per a startups tecnològiques de creació recent.

  Pagament: el 100% de l’ajut econòmic quan un tècnic d’ACCIÓ comprovi la justificació de realització del projecte.

  Bestreta: el 80% de l’ajut econòmic en el moment de l’atorgament (màxim 60.000 €).

  Durada del projecte: des de la data de sol·licitud fins a 18 mesos a partir de la resolució de l’ajut.

  L’empresa ha d’assumir un mínim del 25% amb recursos propis (mínim 15.000 €).

 • del 01 d'agost de 2018 al 02 d'octubre de 2018

  NEOTEC 2018 - CDTI

  CDTI

  Dirigit a: Pequeñas empresas innovadoras (con residencia fiscal o establecimiento permanente en España), que cumplan los requisitos descritos en las bases

  Tipología de Proyecto:
  Puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.
  La tecnología y la innovación serán factores competitivos que contribuyan a la diferenciación de la empresa y que sirvan de base a la estrategia y al plan de negocio a largo plazo, con el mantenimiento de líneas de I+D propias.
  Serán aceptados proyectos empresariales de cualquier ámbito tecnológico y/o sectorial, excepto aquellos cuyos modelos de negocio se base primordialmente en servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología propia.
  Presupuesto mínimo del proyecto: 175.000€