Linies d'ajut - Tarragona Regió del Coneixement http://www.regioconeixement.cat PRIMA - Topic 2.3.1 (RIA) Agri-food supply chain http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/258/prima-topic-231-ria-agri-food-supply-chain SRIA priority addressed:
3.3 Implementation of innovation in the Agri-food chain, promoting higher quality, sustainability and competitiveness, with particular reference to smallholders

Adoption of technological and organisational innovations for quality and sustainability among Mediterranean firms results to be very low especially with reference to Small and Medium Enterprises (SMEs), which are a significant economic and employment driver in the area.

Types of action: Innovation Action (RIA)
Funding level: Depending on National Regulations
Technology Readiness levels (TRL): TRL 3-5
Duration of the projects: from 36 months to 48 months
Submission and evaluation procedure: Two-stage application procedure. For the first stage, a short proposal (maximum 10 pages) must be submitted by the first deadline. Successful applicants in the first stage will be invited to the second stage to submit a full proposal (maximum 50 pages).

Consortium must present at least three legal entities from three different countries, being at least one EU country and one non-EU country.
 

]]>
Recerca i desenvolupament 2020-02-15 22:29:15
PRIMA - Topic 2.2 1 -(RIA) Farming systems http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/257/prima-topic-22-1-ria-farming-systems SRIA priority addressed:
2.1 Adaptation of agriculture to climate change

Genetic and plant breeding but cropping system diversification, and spatial organisation, as well as diversification of animals are also important for improving resilience to climate change.
2.2 Developing sustainable and productive agro-ecosystems
Better integration of natural environmental regulation of biotic and abiotic stresses into farming systems, optimization of input use, development of new cropping systems and use of digital technologies. To do so, the specificity of Mediterranean ecosystem assets and vulnerabilities must be taken into account and solutions adapted to local conditions must be developed.

Types of action: Innovation Action (RIA)
Funding level: Depending on National Regulations
Technology Readiness levels (TRL): TRL 3-5
Duration of the projects: from 36 months to 48 months
Submission and evaluation procedure: Two-stage application procedure. For the first stage, a short proposal (maximum 10 pages) must be submitted by the first deadline. Successful applicants in the first stage will be invited to the second stage to submit a full proposal (maximum 50 pages).

Consortium must present at least three legal entities from three different countries, being at least one EU country and one non-EU country.
 

]]>
Recerca i desenvolupament 2020-02-15 22:25:25
PRIMA - Topic 2.1.1 (RIA) Irrigation Efficiency http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/256/prima-topic-211-ria-irrigation-efficiency SRIA priority addressed: 1.3 Irrigation technologies and practices
To improve irrigation water productivity while minimizing the possible environmental risks associated with irrigation also considering aspects related with the efficient use of energy in pressurized irrigation networks.

Types of action: Innovation Action (RIA)
Funding level: Depending on National Regulations
Technology Readiness levels (TRL): TRL 3-5
Duration of the projects: from 36 months to 48 months
Submission and evaluation procedure: Two-stage application procedure. For the first stage, a short proposal (maximum 10 pages) must be submitted by the first deadline. Successful applicants in the first stage will be invited to the second stage to submit a full proposal (maximum 50 pages).

Consortium must present at least three legal entities from three different countries, being at least one EU country and one non-EU country. 

]]>
Recerca i desenvolupament 2020-02-15 22:22:34
Innternacionaliza http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/84/innternacionaliza L'objectiu del finançament és ajudar a la promoció i protecció en mercats exteriors de tecnologies innovadores desenvolupades per empreses espanyoles.

Ajut compatible amb d'altres ajuts CDTI. És un bon complement a la modalitat PID, ja que aquesta finança des de l'inici del projecte fins a la fase de consolidació dels prototips i l'APT finança la promoció i la protecció del producte obtingut.

]]>
Innovació 2010-04-22 06:22:49
Préstec Participatiu d'ENISA http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/79/prestec-participatiu-denisa ENISA, Empresa Nacional de Innovación SA, és una empresa de capital 100% públic adscrita al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç a través de la Direcció General de Política de la Petita i Mitjana Empresa.

El Préstec Participatiu és un instrument financer innovadorque proporciona recursos financera a llarg termini sense intervenir en la gestió de l'empresa.

Hi ha diverses línies d'ajut a les que les PiMEs innovadores es poden acollir:

  • Línia PiME: per projectes que contemplin la modernització de la seva estructura productiva i de gestió, incloent la innovació no tecnològica.
  • Línia EBT: per Empreses de Base Tecnològica amb projectes els resultats dels quals suposi un avenç tecnològic.
  • Línia de Cofinançament amb Agències de Desenvolupament Regional: per PiMEs innovadores de la CCAA amb la qual l'ADR tingui signat un conveni de col·laboració amb ENISA.
]]>
Innovació 2010-02-19 05:01:38
CDTI ‐ Projectes Individuals d'R+D (PID) http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/14/cdti-projectes-individuals-drd-pid Els projectes individuals de Recerca i Desenvolupament (PID) són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés productiu, producte o servei. Aquests projectes poden comprendre tant activitats de recerca industrial com de desenvolupament experimental.


Per més informació, cliqueu aquí.

]]>
Recerca i desenvolupament 2009-10-28 08:40:43
Línia Directa d'Innovació - CDTI http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/12/linia-directa-dinnovacio-cdti La Línia Directa d'Innovació és un instrument financer gestionat directament pel CDTI i cofinançat amb Fons Estructurals a través del Programa Operatiu d'Investigació, Desenvolupament i Innovació per al benefici de les empreses - Fons tecnològic. La seva finalitat és el suport de projectes empresarials que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies noves a nivell sectorial, i que suposin un avantatge competitiu per a l'empresa. També es finançaran actuacions d'adaptació tecnològica dirigides a la introducció en nous mercats.

]]>
Innovació 2009-10-28 08:30:15
CDTI ‐ Projectes R+D de Cooperació Nacional http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/11/cdti-projectes-rd-de-cooperacio-nacional Els projectes de Recerca i Desenvolupament són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés productiu, producte o servei. Aquests projectes poden comprendre tant activitats d'investigació industrial com de desenvolupament
experimental.

Cliqueu aquí per més informació.

]]>
Recerca i desenvolupament 2009-10-28 08:26:01