Linies d'ajut - Tarragona Regió del Coneixement http://www.regioconeixement.cat Marie Sklodowska Curie Actions 2018, Individual Fellowships http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/229/marie-sklodowska-curie-actions-2018-individual-fellowships Are you a postdoctoral researcher thinking about your next career move? The Marie S.Curie (MSCA) Individual Fellowships may be just right for you. These fellowships fund researchers looking to enhance their career development and prospects by working abroad.

Who can apply?

 • European Host Institutions with promising candidates from anywhere in the world.
 • Only experienced researchers can be the candidates. This means you will have your doctoral degree or at least four years\' full-time research experience by the time of the call deadline.
 • Mobility across borders is a must.
 • All research areas can be funded.

Types of Individual Fellowships

There are two types of Individual Fellowships:

European Fellowships

 • Held in a EU Member State or an associated country.
 • Last from one to two years.
 • Open to researchers either coming to Europe or moving within Europe.
 • Can help to restart research careers after a break such as parental leave.
 • Can also help reintegrate researchers coming back to Europe.

Global Fellowships

 • Fund research stays (one to two years) outside Europe and a mandatory one year return period to Europe.

Both types can also include a secondment period of up to 3 or 6 months in another organisation in Europe, where this can boost the impact of the fellowship.

What does the funding cover?

The grant provides an allowance to cover your living, travel and family costs. The research costs and overhead of the host organisation(s) are also supported.

More info attached.

Don't hesitate to contact regioconeixement@urv.cat

]]>
Recursos Humans 2018-05-15 12:03:49
Innoglobal 2018 http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/228/innoglobal-2018 Proyectos de I+D de desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de futuro con proyección económica y comercial a nivel internacional, que supongan a su vez un avance tecnológico e industrial relevante.


Se subvenciona la participación de empresas españolas integrantes en consorcios internacionales que participen en programas internacionales:
a)Proyectos multilaterales: Eureka e Iberoeka
b)Proyectos Bilaterales
c) Proyectos Unilaterales
d)De cooperación tecnológica internacional para la participación de empresas en Organismos Internacionales de Investigación y Grandes Instalaciones científicas en las que participe España.

En caso de proyectos internacionales en que participe más de una empresa española, cada empresa deberá presentar de forma individualizada su propia solicitud a esta convocatoria.

]]>
Innovació 2018-04-01 23:37:18
Innternacionaliza http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/84/innternacionaliza L'objectiu del finançament és ajudar a la promoció i protecció en mercats exteriors de tecnologies innovadores desenvolupades per empreses espanyoles.

Ajut compatible amb d'altres ajuts CDTI. És un bon complement a la modalitat PID, ja que aquesta finança des de l'inici del projecte fins a la fase de consolidació dels prototips i l'APT finança la promoció i la protecció del producte obtingut.

]]>
Innovació 2010-04-22 06:22:49
Préstec Participatiu d'ENISA http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/79/prestec-participatiu-denisa ENISA, Empresa Nacional de Innovación SA, és una empresa de capital 100% públic adscrita al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç a través de la Direcció General de Política de la Petita i Mitjana Empresa.

El Préstec Participatiu és un instrument financer innovadorque proporciona recursos financera a llarg termini sense intervenir en la gestió de l'empresa.

Hi ha diverses línies d'ajut a les que les PiMEs innovadores es poden acollir:

 • Línia PiME: per projectes que contemplin la modernització de la seva estructura productiva i de gestió, incloent la innovació no tecnològica.
 • Línia EBT: per Empreses de Base Tecnològica amb projectes els resultats dels quals suposi un avenç tecnològic.
 • Línia de Cofinançament amb Agències de Desenvolupament Regional: per PiMEs innovadores de la CCAA amb la qual l'ADR tingui signat un conveni de col·laboració amb ENISA.
]]>
Innovació 2010-02-19 05:01:38
CDTI ‐ Projectes Individuals d'R+D (PID) http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/14/cdti-projectes-individuals-drd-pid Els projectes individuals de Recerca i Desenvolupament (PID) són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés productiu, producte o servei. Aquests projectes poden comprendre tant activitats de recerca industrial com de desenvolupament experimental.


Per més informació, cliqueu aquí.

]]>
Recerca i desenvolupament 2009-10-28 08:40:43
Línia Directa d'Innovació - CDTI http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/12/linia-directa-dinnovacio-cdti La Línia Directa d'Innovació és un instrument financer gestionat directament pel CDTI i cofinançat amb Fons Estructurals a través del Programa Operatiu d'Investigació, Desenvolupament i Innovació per al benefici de les empreses - Fons tecnològic. La seva finalitat és el suport de projectes empresarials que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies noves a nivell sectorial, i que suposin un avantatge competitiu per a l'empresa. També es finançaran actuacions d'adaptació tecnològica dirigides a la introducció en nous mercats.

]]>
Innovació 2009-10-28 08:30:15
CDTI ‐ Projectes R+D de Cooperació Nacional http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/11/cdti-projectes-rd-de-cooperacio-nacional Els projectes de Recerca i Desenvolupament són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés productiu, producte o servei. Aquests projectes poden comprendre tant activitats d'investigació industrial com de desenvolupament
experimental.

Cliqueu aquí per més informació.

]]>
Recerca i desenvolupament 2009-10-28 08:26:01