Linies d'ajut - Tarragona Regió del Coneixement http://www.regioconeixement.cat Ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica 2018 http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/230/ajuts-a-les-activitats-de-demostracio-de-transferencia-tecnologica-2018 L'objecte és el suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització d'activitats de demostració, tals com:
a) Projectes demostratius.
b) Parcel·les experimentals.
c) Plantes i instal·lacions pilot.
d) Camps d'assaig.
e) Itineraris demostratius

Aquestes activitats han de complir els requisits següents:
a) Pertànyer a un dels àmbits estratègics sectorials que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
b) Alimentació determinarà en la convocatòria d'aquests ajuts.
c) Ser d'interès per al sector i tenir com a finalitat la transferència tecnològica i de coneixement.
d) Ser innovadores respecte d'experiències prèvies o actuals i haver-se iniciat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l'ajut.
e) Demostrar la viabilitat o el funcionament en condicions reals d'un sistema de producció, d'una tecnologia o d'un sistema organitzatiu que pugui representar una millora substancial de la competitivitat o lasostenibilitat ambiental de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, de la indústria agroalimentària o forestal o de l'activitat d'artesania alimentària.
f) Fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, i enfortir els lligams entre l'agricultura, la producció d'aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent-hi l'objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambiental.
g) Donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea següents establerts al PDR 2014-2020 per a l'operació 01.02.01:
• 2A: millorar els resultats econòmics de totes les explotacions i facilitar-ne la reestructuració i la modernització, en particular amb l'objecte d'incrementar la seva participació i orientació cap al mercat, així com la diversificació agrícola.
• 2B: facilitar l'entrada en el sector agrari d'agricultors adequadament formats i, en particular, el relleu generacional.
• 4A: restaurar, preservar i millorar la biodiversitat (fins i tot en les zones Natura 2000 i en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques), els sistemes agraris d'alt valor natural, així com l'estat dels paisatges europeus.
• 4B: millorar la gestió de l'aigua, incloent-hi la gestió de fertilitzants i plaguicides.
• 4C: prevenir l'erosió dels sòls i millorar-ne la gestió.
• 5A: aconseguir una major eficàcia en l'ús de l'aigua en l'agricultura.
• 5C: facilitar el subministrament i l'ús de fonts renovables d'energia, subproductes, rebuigs, residus i resta de primera matèria no alimentària per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.

Complementàriament, poden donar resposta als focus àrea següents:
• 5B: aconseguir un ús més eficient de l'energia en l'agricultura i en la transformació d'aliments.
• 5D: reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i d'amoníac provinents de l'agricultura.
• 5E: fomentar la conservació i captura de carboni en els sectors agrícola i forestal.

]]>
Altres 2018-07-02 12:33:32
Marie Sklodowska Curie Actions 2018, Individual Fellowships http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/229/marie-sklodowska-curie-actions-2018-individual-fellowships Are you a postdoctoral researcher thinking about your next career move? The Marie S.Curie (MSCA) Individual Fellowships may be just right for you. These fellowships fund researchers looking to enhance their career development and prospects by working abroad.

Who can apply?

 • European Host Institutions with promising candidates from anywhere in the world.
 • Only experienced researchers can be the candidates. This means you will have your doctoral degree or at least four years\' full-time research experience by the time of the call deadline.
 • Mobility across borders is a must.
 • All research areas can be funded.

Types of Individual Fellowships

There are two types of Individual Fellowships:

European Fellowships

 • Held in a EU Member State or an associated country.
 • Last from one to two years.
 • Open to researchers either coming to Europe or moving within Europe.
 • Can help to restart research careers after a break such as parental leave.
 • Can also help reintegrate researchers coming back to Europe.

Global Fellowships

 • Fund research stays (one to two years) outside Europe and a mandatory one year return period to Europe.

Both types can also include a secondment period of up to 3 or 6 months in another organisation in Europe, where this can boost the impact of the fellowship.

What does the funding cover?

The grant provides an allowance to cover your living, travel and family costs. The research costs and overhead of the host organisation(s) are also supported.

More info attached.

Don't hesitate to contact regioconeixement@urv.cat

]]>
Recursos Humans 2018-05-15 12:03:49
Innternacionaliza http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/84/innternacionaliza L'objectiu del finançament és ajudar a la promoció i protecció en mercats exteriors de tecnologies innovadores desenvolupades per empreses espanyoles.

Ajut compatible amb d'altres ajuts CDTI. És un bon complement a la modalitat PID, ja que aquesta finança des de l'inici del projecte fins a la fase de consolidació dels prototips i l'APT finança la promoció i la protecció del producte obtingut.

]]>
Innovació 2010-04-22 06:22:49
Préstec Participatiu d'ENISA http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/79/prestec-participatiu-denisa ENISA, Empresa Nacional de Innovación SA, és una empresa de capital 100% públic adscrita al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç a través de la Direcció General de Política de la Petita i Mitjana Empresa.

El Préstec Participatiu és un instrument financer innovadorque proporciona recursos financera a llarg termini sense intervenir en la gestió de l'empresa.

Hi ha diverses línies d'ajut a les que les PiMEs innovadores es poden acollir:

 • Línia PiME: per projectes que contemplin la modernització de la seva estructura productiva i de gestió, incloent la innovació no tecnològica.
 • Línia EBT: per Empreses de Base Tecnològica amb projectes els resultats dels quals suposi un avenç tecnològic.
 • Línia de Cofinançament amb Agències de Desenvolupament Regional: per PiMEs innovadores de la CCAA amb la qual l'ADR tingui signat un conveni de col·laboració amb ENISA.
]]>
Innovació 2010-02-19 05:01:38
CDTI ‐ Projectes Individuals d'R+D (PID) http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/14/cdti-projectes-individuals-drd-pid Els projectes individuals de Recerca i Desenvolupament (PID) són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés productiu, producte o servei. Aquests projectes poden comprendre tant activitats de recerca industrial com de desenvolupament experimental.


Per més informació, cliqueu aquí.

]]>
Recerca i desenvolupament 2009-10-28 08:40:43
Línia Directa d'Innovació - CDTI http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/12/linia-directa-dinnovacio-cdti La Línia Directa d'Innovació és un instrument financer gestionat directament pel CDTI i cofinançat amb Fons Estructurals a través del Programa Operatiu d'Investigació, Desenvolupament i Innovació per al benefici de les empreses - Fons tecnològic. La seva finalitat és el suport de projectes empresarials que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies noves a nivell sectorial, i que suposin un avantatge competitiu per a l'empresa. També es finançaran actuacions d'adaptació tecnològica dirigides a la introducció en nous mercats.

]]>
Innovació 2009-10-28 08:30:15
CDTI ‐ Projectes R+D de Cooperació Nacional http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/11/cdti-projectes-rd-de-cooperacio-nacional Els projectes de Recerca i Desenvolupament són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés productiu, producte o servei. Aquests projectes poden comprendre tant activitats d'investigació industrial com de desenvolupament
experimental.

Cliqueu aquí per més informació.

]]>
Recerca i desenvolupament 2009-10-28 08:26:01