Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 1 a 2 de 2 entrades disponibles

 • del 16 d'octubre de 2019 al 05 de novembre de 2019

  ACCIÓ – STARTUP CAPITAL 2019

  ACC1Ó

  Dirigit a: Les startups tecnològiques amb establiment operatiu a Catalunya (veure més requeriments a la fitxa)

  Startup Capital és un ajut minimis, a fons perdut i sense necessitat de garanties per a startups tecnològiques de creació recent.

  Pressupost: les actuacions hauran de tenir un cost total subvencionable entre 60.000 € i 200.000€.

  • Ajut econòmic: el 75% del cost subvencionable amb un màxim de 75.000 € per projecte (mínim 45.000 €). L’empresa ha d’assumir un mínim del 25% amb recursos propis (mínim 15.000 €). 
  • Ajut en espècie: assessorament de 2 tutors, mínim 5 reunions de 2 hores cadascuna (servei valorat en 2.000 €).
 • del 01 d'abril de 2019 al 15 de desembre de 2019

  Préstamos Participativos ENISA 2019

  Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

  Dirigit a: Pymes españolas

  Préstamo Jóvenes Emprendedores - Pyme española constituida como máximo 24 meses antes de la solicitud y los socios que ostenten la mayoría del capital social de la SL no podrán superar los 40 años de edad.
  Línea Emprendedores – Pyme española constituida como máximo 24 meses antes de la solicitud
  Línea Crecimiento – Ser Pyme española

  Requisito Préstamo Jóvenes Emprendedores: La empresa deberá acreditar una aportación de capital de, como mínimo, el 50% del préstamo a solicitar.
  Requisito Líneas Emprendedores y Crecimiento: ENISA exigirá un nivel de fondos propios superior al préstamo solicitado. Las aportaciones de capital necesarias para alcanzar este nivel de fondos propios pueden realizarse antes o después de la solicitud pero siempre dentro del ejercicio.

  Características generales:
  - El modelo de negocio debe ser innovador y presentar ventajas competitivas frente a competencia.
  - La SL podrá operar en cualquier sector de actividad económica, salvo el sector inmobiliario y financiero. Existen excepciones para empresas dentro del sector Fintech y Proptech. Habrá que ver cada caso.
  - No existen limitaciones en cuanto al destino de las inversiones, pudiéndose financiar tanto activos fijos como circulante. Aun así, se trata de una financiación a largo plazo
  - Cobro: 100% en el momento de la firma del préstamo