Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 1 a 5 de 11 entrades disponibles

 • del 02 de desembre de 2011 al 30 de desembre de 2011

  Ajuts per a projectes i actuacions d’energies renovables (ICAEN)

  ICAEN

  Dirigit a: ciutadans, empreses i administracions locals

  El departament d’Empresa i Ocupació, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha obert les línies d’ajuts per a projectes i actuacions d’energies renovables, que posaran a disposició de ciutadans, empreses i administracions locals fins a 3,7 milions d’euros.

  Aquesta mesura té per objectiu fomentar inversions en béns i serveis per impulsar l’aprofitament energètic de fonts renovables, de manera que es contribueixi millorar l’ús de l’energia i a mitigar l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera.

  Aquesta línia d’ajuts és fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia (IDAE) i l’ICAEN. Les peticions de subvenció es podran tramitar fins el proper 30 de desembre a través de l’ICAEN. Tota la informació sobre aquests ajuts està disponible a la web de l’ICAEN (www.gencat.cat/icaen) i al 012.

  Per més informació, cliqueu aquí.

 • del 09 de desembre de 2011 al 30 de desembre de 2011

  Ajuts per a projectes i actuacions en matèria d’estalvi i eficiència energètica (ICAEN)

  ICAEN

  Dirigit a: ciutadans, empreses i administracions locals

  El departament d’Empresa i Ocupació, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha obert les línies d’ajuts per a projectes i actuacions en matèria d’estalvi i eficiència energètica, que posaran a disposició de ciutadans, empreses i administracions locals fins a 24 milions d’euros.

  Aquesta mesura té per objectiu impulsar inversions en béns, serveis i formació per minimitzar aquells consums energètics innecessaris i reduir les pèrdues evitables, de manera que s’avanci en la racionalització de l’ús de l’energia, la reducció de les emissions de diòxid de carboni i dels gasos que contribueixen al canvi climàtic, i la limitació de la dependència energètica de l’exterior.

  Aquesta línia d’ajuts és fruit d’un conveni entre l’ICAEN i l’Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). Les peticions de subvenció es podran tramitar fins al proper 30 de desembre a través de l’ICAEN o mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits. Tota la informació sobre aquests ajuts està disponible a la web de l’ICAEN (www.gencat.cat/icaen) i al 012.
   

  Per més informació, cliqueu aquí.

 • del 07 de desembre de 2009 al 07 de febrer de 2010

  Subvencions al consum de materies recuperades i subproductes

  Agencia Catalana de Residus

  Dirigit a: Petites i Mitjanes Empreses

  Mitjançant aquesta convocatòria es pretén potenciar la capacitat d’absorció de matèries recuperades i subproductes amb instal∙lacions, equips o modificacions de processos industrials, i garantir‐ne l’adequació als criteris i estàndards ambientals.

  El termini màxim per executar i justificar les despeses de la subvenció és de 24 mesos comptats a partir de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció. Es consideren despeses justificables les que es facin des de la data de presentació de la sol∙licitud.

  Per més informació o iniciar els tràmits de sol·licitud cliqueu aquí.

 • del 07 de desembre de 2009 al 07 de febrer de 2010

  Execució de projectes de minimització de residus

  Agencia Catalana de Residus

  Dirigit a: Empreses i agrupacions d’empreses amb la seu social i la ubicació del centre productiu a Catalunya

  Classe A. Projectes de minimització dels residus d’origen industrial. Modificació dels processos i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

  • A1. La reducció en origen dels residus generats en el propi procés productiu.
  • A2. El reciclatge en origen dels residus generats en el mateix procés productiu.

  Classe B. Projectes de recerca i desenvolupament tecnològic aplicats en el camp de la minimització dels residus d’origen industrial. Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental.

  • B1. Projectes d’R+D de millora dels processos productius i productes per a la minimització dels residus, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.
  • B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius i productes.

  Per més informació o per iniciar els tràmits de sol·licitud, cliqueu aquí.

 • del 29 de setembre de 2009 al 08 de novembre de 2009

  Subvencions en el marc del Pla d'acció de l'estratègia d'estalvi i eficiència energètica (règim reglat)

  ICAEN

  Dirigit a: Empreses privades, institucions sense finalitat de lucre, consorcis depenents de corporacions locals, fundacions, corporacions locals, altres ens.

  Subvencions d’estalvi i eficiència energètica en règim reglat en el marc del Pla d’acció de l’estratègia d’estalvi i eficiència energètica.